Ngành Xây dựng Mỏ và Công trình ngầm

Tên chương trình  :       Xây dựng Mỏ và Công trình ngầm
Trình độ đào tạo   :       Cao đẳng
Ngành đào tạo       :       Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng
                 (Technology engineering of construction works)
Mã ngành              :       51510102
Hình thức đào tạo:        Chính quy
1.      Mục tiêu đào tạo
            Chương trình đào tạo cao đẳng Xây dựng Mỏ - Công trình ngầm được xây dựng nhằm đào tạo cán bộ kỹ thuật có kiến thức và kỹ năng để: thiết kế, tổ chức, giám sát thi công các công trình trong mỏ, công trình ngầm dân dụng và công nghiệp, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp trong công việc, sử dụng thành thạo các công nghệ, thiết bị hỗ trợ công việc.
Có kiến thức chuyên môn cơ bản về công nghệ xây dựng Mỏ và Công trình Ngầm, có kỹ năng nghề nghiệp thành thạo
Có khả năng vận dụng những kiến thức nghề nghiệp đã được đào tạo để triển khai thiết kế quy trình công nghệ, tổ chức, chỉ đạo thi công các công trình xây dựng mỏ và công trình ngầm.
Có khả năng giải quyết các vấn đề công nghệ (trong phạm vi cho phép theo quy định) do yêu cầu sản xuất đặt ra
            Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng mỏ và công trình ngầm, công ty tư vấn xây dựng mỏ và công trình ngầm, các cơ quan quản lý về xây dựng mỏ và xây dựng ngầm và các cơ sở đào tạo công nhân nghề xây dựng mỏ và công trình ngầm
2.      Nội dung chương trình
 
STT
MÃ HỌC PHẦN  
HỌC PHẦN
TÍN CHỈ
TS LT TH
2.1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 40 38 2
2.1.1   Lý luận Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 10 10 0
1 01CHINHTRI101 Những nguyên lý cơ bản của chủ Nghĩa Mác Lênin 5 5 0
2 01CHINHTRI201 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 0
3 01CHINHTRI301 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0
2.1.2   Khoa học xã hội – Nhân văn 4 4 0
2.1.2.1   Phần bắt buộc      
4 01LUAT101 Pháp luật đại cương 2 2 0
2.1.2.2   Phần tự chọn (chọn 2 trong số 5 học phần ) 2    
5 01KHXH101 Nhập môn lôgic học 2 2  
6 01KHXH102 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2 2  
7 01KHXH103 Tâm lý học đại cương 2 2  
8 01KINHTE220 Kinh tế học đại cương 2 2  
9 01KHXH104 Văn hóa kinh doanh 2 2  
2.1.3   Ngoại ngữ (Kể cả ngoại ngữ chuyên ngành) 6 6 0
8 01TANH101 Tiếng Anh cơ bản 4 4 0
9 01TANH351 Tiếng Anh chuyên ngành 2 2 0
2.1.4   Toán học - Tin học – Khoa học tự nhiên 18 16 2
2.1.4.1   Phần bắt buộc 14 12 2
10 01TOAN101 Toán cao cấp 1 3 3 0
11 01TOAN202 Toán cao cấp 2 3 3 0
12 01VATLY101 Vật lý đại cương 3 2 1
13 01HOAHOC101 Hóa học đại cương 2 2 0
15 01TINHOC101 Nhập môn tin học 3 2 1
2.1.4.2   Phần tự chọn(chọn 2 trong số 5 học phần) 2 2 2
16 01TOAN111 Xác suất thống kê 2 2 0
17 01TOAN112 Quy hoạch tuyến tính 2 2 0
18 01TOAN111 Phương pháp tính 2 2 0
19 01lothien170 Môi trường công nghiệp 2 2  
20 01maytinh146 Quản trị dữ liệu Access 2 2  
2.1.5 01THEDUC101 Giáo dục thể chất 2 2 0
2.1.6   Giáo dục quốc phòng 135 tiết
2.2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 72 45 27
2.2.1   Kiến thức cơ sở ngành 29 26 3
2.2.1.1   Phần bắt buộc 27 24 3
21 01KTHUAT100 Hình họa – Vẽ kỹ thuật 3 3 0
22 01KTHUAT201 Cơ lý thuyết 2 2 0
23 01KTHUAT202 Sức bền vật liệu 2 2 0
24 01maymo240 Máy và thiết bị mỏ 2 2 0
25 01dientu201 Kỹ thuật điện – điện tử 2 2 0
26 01dien291 Điện khí hoá xí nghiệp 2 2 0
27 01TRACDIA240 Trắc địa mỏ 3 2 1
28 01DIACHAT221 Địa chất Mỏ 3 2 1
29 01xdung202 Cơ lý đá 3 2 1
30 01quantri201 Quản trị kinh doanh 2 2 0
31 01xdung211 Khoan nổ mìn 3 3 0
32 01HAMLO223 Mở vỉa và khai thác mỏ Hầm lò 2 2 0
2.2.2   Kiến thức ngành 38 19 19
2.2.2.1   Phần bắt buộc 36 17 19
33 01xdung211 Vận tải, trục tải 2 2 0
34 01xdung212 Thông gió, thoát nước 2 2 0
35 01xdung203 Vật liệu xây dựng 3 2 1
36 01xdung320 Quy hoạch và thiết kế cấu tạo hệ thống công trình ngầm trong mỏ 2 2 0
37 01xdung321 Quy hoạch và thiết kế hệ thống công trình trên mặt mỏ 2 2 0
38 01xdung313 Chống giữ Công trình Ngầm 2 2 0
39 01xdung322 Kỹ thuật thi công Công trình Ngầm 3 3 0
40 01xdung314 Đào chống giếng đứng 2 2 0
41 01xdung350 Thực tập tay nghề cơ bản 2 0 2
42 01xdung351 Thăm quan và Thực tập sản xuất ở mỏ hầm lò 5 0 5
44 01xdung352 Thực tập sản xuất ở Công trình Ngầm dân dụng và Công Nghiệp 5 0 5
45 01xdung353 Thực tập kỹ thuật viên 2 0 2
46 01xdung354 Thực tập chỉ huy sản xuất và tốt nghiệp 4 0 4
2.2.2.2   Phần tự chọn (chọn 1 trong số các học phần sau) 2 2 0
47 01xdung330 Kết cấu công trình 2 2 0
48 01tinhoc361 Tin học chuyên ngành 2 2 0
49 01xdung323 Phương pháp thi công công tình ngầm qua vùng địa chất phưc tạp 2 2 0
2.3 01xdung360 Khóa luận tốt nghiệp 5 0 5
KHỐI LƯỢNG TOÀN KHOÁ(TÍN CHỈ) 112 83 29

3. Tiến trình Đào tạo Ngành Xây dựng Mỏ và Công trình ngầm


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây