STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 ThS8520603 06/07/2022 Chương trình đào tạo ngành Khai thác mỏ trình độ thạc sĩ 2022
2 ThS.8520201 06/07/2022 Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện trình độ thạc sĩ 2022
3 CQ7480201 28/06/2022 Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học 2022
4 CQ7510201 28/06/2022 Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật cơ khí trình độ đại học 2022
5 CQ7510102 28/06/2022 Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng trình độ đại học 2022
6 CQ7510301 28/06/2022 Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình độ đại học 2022
7 CQ7510303 28/06/2022 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa trình độ đại học 2022
8 CQ7340301 28/06/2022 Chương trình đào tạo Kế toán trình độ đại học 2022
9 CQ7520601 28/06/2022 Chương trình đào tạo Kỹ sư Khai thác mỏ trình độ đại học 2022
10 CQ7520503 28/06/2022 Chương trình đào tạo Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ trình độ đại học 2022
11 CQ7520607 28/06/2022 CTĐT Kỹ thuật tuyển khoáng trình độ đại học 2022
12 CQ7340101 28/06/2022 Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh trình độ đại học 2022
13 CQ7340201 28/06/2022 Chương trình đào tạo Tài chính - Ngân hàng trình độ đại học 2022
14 136/QĐ-ĐHCNQN 18/03/2020 CTĐT THS Khai thác mỏ 2020
15 256/QĐ-ĐHCNQN 14/05/2019 CTĐT Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn 2019
16 158/QĐ-ĐHCNQN (QTKDTH2019) 15/03/2019 CTĐT Quản trị kinh doanh tổng hợp 2019
17 158/QĐ-ĐHCNQN (KTTH2019) 15/03/2019 CTĐT kế toán tổng hợp 2019
18 158/QĐ-ĐHCNQN (TCDN2019) 15/03/2019 CTĐT Tài chính doanh nghiệp 2019
19 158/QĐ-ĐHCNQN (TĐH2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ kỹ thuật tự động hóa 2019
20 158/QĐ-ĐHCNQN (ĐL&ĐK2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ kỹ thuật đo lường và điều khiển 2019
21 158/QĐ-ĐHCNQN (CĐTK2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ cơ điện tuyển khoáng 2019
22 158/QĐ-ĐHCNQN (CĐM2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ cơ điện mỏ 2019
23 158/QĐ-ĐHCNQN (CĐ2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ cơ điện 2019
24 158/QĐ-ĐHCNQN (KTĐT2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ kỹ thuật điện tử 2019
25 158/QĐ-ĐHCNQN (ĐT-THCN2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ kỹ thuật điện tử - tin học công nghiệp 2019
26 158/QĐ-ĐHCNQN (CNKTĐ2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ kỹ thuật điện 2019
27 158/QĐ-ĐHCNQN (TBĐ-ĐT2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ thiết bị điện - điện tử 2019
28 158/QĐ-ĐHCNQN (CNĐL2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ điện lạnh 2019
29 158/QĐ-ĐHCNQN (KTMHL2019) 15/03/2019 CTĐT Kỹ thuật mỏ hầm lò 2019
30 158/QĐ-ĐHCNQN (KTMLT2019) 15/03/2019 CTĐT Kỹ thuật mỏ lộ thiên 2019
31 158/QĐ-ĐHCNQN (H&C2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng hầm và cầu 2019
32 158/QĐ-ĐHCNQN (XDM2019) 15/03/2019 CTĐT Xây dựng mỏ và công trình ngầm 2019
33 158/QĐ-ĐHCNQN (KTTKSR2019) 15/03/2019 CTĐT kỹ thuật tuyển khoáng sản rắn 2019
34 158/QĐ-ĐHCNQN (CKM2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ cơ khí mỏ 2019
35 158/QĐ-ĐHCNQN (CKOTO2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ kỹ thuật cơ khí ô tô 2019
36 158/QĐ-ĐHCNQN (TĐHTKCNCK2019) 15/03/2019 CTĐT Tự động hóa thiết kế công nghệ cơ khí 2019
37 158/QĐ-ĐHCNQN (CNPM2019) 15/03/2019 CTĐT Công nghệ phần mềm 2019
38 158/QĐ-ĐHCNQN (HTTT2019) 15/03/2019 CTĐT Hệ thống thông tin 2019
39 158/QĐ-ĐHCNQN (MMT2019) 15/03/2019 CTĐT Mạng máy tính 2019
40 158/QĐ-ĐHCNQN (TĐCT2019) 15/03/2019 CTĐT Trắc địa công trình 2019
41 158/QĐ-ĐHCNQN (TĐM2019) 15/03/2019 CTĐT Trắc địa mỏ 2019
42 158/QĐ-ĐHCNQN (ĐCCT-ĐCTV2019) 15/03/2019 CTĐT Địa chất công trình - Địa chất thủy văn 2019
43 158/QĐ-ĐHCNQN (ĐCM2019) 15/03/2019 CTĐT Địa chất mỏ 2019
44 629/QĐ-ĐHCNQN 04/08/2016 CTĐT THS Kỹ thuật điện 2016
45 630/QĐ-ĐHCNQN 04/08/2016 CTĐT THS Khai thác mỏ 2016
46 105/QĐ-ĐHCNQN (QTKD2016) 12/05/2016 CTĐT Quản trị kinh doanh tổng hợp 2016
47 105/QĐ-ĐHCNQN (KTTH2016) 12/05/2016 CTĐT Kế toán tổng hợp 2016
48 105/QĐ-ĐHCNQN (TCDN2016) 12/05/2016 CTĐT Tài chính doanh nghiệp 2016
49 105/QĐ-ĐHCNQN (TĐH2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ kỹ thuật tự động hóa 2016
50 105/QĐ-ĐHCNQN (CNKT ĐL&ĐK2016) 12/05/2016 CTĐT Công nghệ kỹ thuật đo lường và điều khiển 2016