STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 ThS.01 03/08/2020 ThS.01. CTĐT ThS chuyên ngành Kỹ thuật điện
2 ThS.02 03/08/2020 ThS.02. CTĐT ThS chuyên ngành Khai thác mỏ
3 QTKĐL-KS 14/05/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh Du lịch - Khách sạn
4 QTKDTH 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp
5 KETOANTH 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán tổng hợp
6 TCDN 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
7 CNKTTĐH 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Tự động hóa
8 CNKTĐL&ĐK 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật đo lường và điều khiển
9 CNKT ĐT 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử
10 CNKTĐ 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật điện
11 CNCĐM 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Cơ điện mỏ
12 CN TBĐ-ĐT 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Thiết bị điện - điện tử
13 CNKTĐT-THCN 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử- Tin học công nghiệp
14 CNĐL 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ điện lạnh
15 CNCĐ 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ cơ điện
16 CNKT MHL 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật mỏ hầm lò
17 CNKT MLT 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật mỏ lộ thiên
18 CNKTCTXDH&C 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng hầm và cầu
19 XDM&CTN 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Xây dựng mỏ và công trình ngầm
20 KTTKSR 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Tuyển khoáng sản rắn
21 CNCĐTK 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Cơ điện Tuyển khoáng
22 TĐHTKCNCK 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Tự động hóa thiết kế công nghệ cơ khí
23 CNCKM 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Cơ khí mỏ
24 CNCKOT 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Cơ khí ô tô
25 HTTT 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Hệ thống thông tin
26 MMT 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Mạng máy tính
27 CNPM 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ phần mềm
28 TĐM 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Trắc địa mỏ
29 TĐCT 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Trắc địa công trình
30 ĐCCT-ĐCTV 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Địa chất công trình - Địa chất thủy văn
31 ĐCM 15/03/2019 Chương trình đào tạo chuyên ngành Địa chất mỏ