Biểu mẫu bình xét thi đua học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

Biểu mẫu bình xét thi đua học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

 •   13/01/2021 05:55:52 PM
 •   Đã xem: 843
 •   Phản hồi: 0

Cố vấn học tập tải mẫu bình xét thi đua học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 tại đây:

File đính kèm:
Tải xuống file này (mau-binh-xet-thi-dua) Mẫu bình xét thi đua 30.50 KB
Mẫu đăng ký thi đua năm học 2020 - 2021

Mẫu đăng ký thi đua năm học 2020 - 2021

 •   09/09/2020 10:07:03 AM
 •   Đã xem: 2732
 •   Phản hồi: 0

Các lớp tải mẫu đăng ký thi đua tại đây:

Mẫu CV xin việc Ngày hội việc làm và Kết nối doanh nghiệp năm 2019

Mẫu CV xin việc Ngày hội việc làm và Kết nối doanh nghiệp năm 2019

 •   09/04/2019 10:44:00 AM
 •   Đã xem: 1852
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (mau-cv) Mẫu CV 32.00 KB
Phiếu điểm danh sinh viên nghỉ học

Phiếu điểm danh sinh viên nghỉ học

 •   18/09/2018 10:24:38 AM
 •   Đã xem: 3324
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (tong-hop-si-so-tren-lop-ky-1-nam-18-19) Phiếu điểm danh 30.50 KB
Mẫu danh sách sinh viên tham gia bảo hiểm toàn diện học sinh sinh viên

Mẫu danh sách sinh viên tham gia bảo hiểm toàn diện học sinh sinh viên

 •   02/08/2018 03:02:56 PM
 •   Đã xem: 2108
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (danh-sach-hoc-sinh-sinh-vien-tham-gia-bh) Mẫu đang ký bảo hiểm toàn diện 71.50 KB
Mẫu danh sách đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể

Mẫu danh sách đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể

 •   02/08/2018 11:10:09 AM
 •   Đã xem: 2920
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (mau-dang-ky-danh-hieu-thi-dua-1819) Mau dang ky thi dua 55.00 KB
Mẫu danh sách sinh viên đăng ký nội ngoại trú

Mẫu danh sách sinh viên đăng ký nội ngoại trú

 •   31/07/2018 03:32:31 PM
 •   Đã xem: 1853
 •   Phản hồi: 0