Dự thảo Kết quả rèn luyện

Dự thảo Kết quả rèn luyện

 •   08/09/2022 03:53:08 AM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0

Dự thảo kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 2 và năm học 2021 - 2022.

File đính kèm:
Tải xuống file này (xep-loai-ren-luyen-hoc-ky-2-va-nam-hoc-2021-2022) Dự thảo Kết quả rèn luyện 248.08 KB
Tài liệu SH lớp Tháng 8.2022

Tài liệu SH lớp Tháng 8.2022

 •   26/07/2022 12:17:00 AM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0

Thầy, Cô tải một số tại liệu phục vụ sinh hoạt lớp tại đây:

Tài liệu phục vụ ĐGRL 2021 - 2022

Tài liệu phục vụ ĐGRL 2021 - 2022

 •   22/07/2022 12:13:00 AM
 •   Đã xem: 162
 •   Phản hồi: 0

Tài liệu tham khảo phục vụ đánh giá rèn luyện:

Học bổng Toyota năm 2020

Học bổng Toyota năm 2020

 •   08/10/2020 04:34:51 AM
 •   Đã xem: 753
 •   Phản hồi: 0

Sinh viên tải mẫu đơn đề nghị học bổng Toyota tại đây:

File đính kèm:
Tải xuống file này (don-toyota-2020) Đơn Đề nghị HB Toyota năm 2020 18.88 KB
Về việc đình chỉ thi lần 2 SV ĐH K6, K7, K8; ĐHLT L8; CĐ K24, K25 không nộp học phí học kỳ II năm học 2015- 2016 theo quy định

Về việc đình chỉ thi lần 2 SV ĐH K6, K7, K8; ĐHLT L8; CĐ K24, K25 không nộp học phí học kỳ II năm học 2015- 2016 theo quy định

 •   17/07/2016 10:09:43 PM
 •   Đã xem: 2029
 •   Phản hồi: 0

Đình chỉ thi lần 2 các học phần, môn học học kỳ II năm học 2015- 2016 đối với 98 sinh viên ĐH K6, K7, K8; ĐHLT K8; CĐ K24, K25 (Có danh sách kèm theo).

File đính kèm:
Tải xuống file này (dinh-chi-thi-l2-k6782425-mail) Danh sách 144.00 KB
Tải xuống file này (qd-dinh-chi-thi-l2-15.16) Quyết định 33.50 KB
Cảnh báo lần 2 đối với 44 sinh viên các lớp ĐH K8; CĐ K25 ( có danh sách kèm theo ).

Cảnh báo lần 2 đối với 44 sinh viên các lớp ĐH K8; CĐ K25 ( có danh sách kèm theo ).

 •   10/05/2016 09:30:35 PM
 •   Đã xem: 1984
 •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (cb-l2-k8-k25.mail) Danh sách 43.00 KB
Tải xuống file này (cb-l2-k825-no-hp-ky-ii-15.16.mail) Thông báo 23.50 KB