Chương trình đào tạo Kỹ thuật điện (Thạc sĩ) - 2022

Chương trình đào tạo Kỹ thuật điện (Thạc sĩ) - 2022

Số kí hiệu ThS8520201
Ngày ban hành 05/07/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 05/07/2022
Thể loại Chương trình đào tạo trình độ đại học
Lĩnh vực Đào tạo
Cơ quan ban hành Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
Người ký Hoàng Hùng Thắng

Nội dung

Chương trình đào tạo Kỹ thuật điện (Thạc sĩ) - 2022

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Chương trình đào tạo trình độ đại học"