Ngành Cơ điện Tuyển khoáng

Tên chương trình:     Cơ điện Tuyển khoáng 

Trình độ đào tạo  :     Cao đẳng

Ngành đào tạo     :     Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  (Electrical Electronic Engineering Technology)

Mã ngành             :    51510301

Loại hình đào tạo :    Chính quy
1. Mục tiêu đào tạo
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo bậc Cao đẳng ngành Công nghệ Cơ điện, chuyên ngành Cơ điện tuyển khoáng người Kỹ thuật viên có sức khoẻ, có ý thức tổ chức kỷ luật, có kiến thức chuyên môn để đảm nhận các công việc liên quan đến lĩnh vực Cơ điện tuyển khoáng, cụ thể: Tham gia lắp đặt, quản lý và vận hành hệ thống dây chuyền công nghệ trong xưởng tuyển khoáng. Xây dựng quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị trong nhà máy tuyển. Thực hiện công tác kiểm tra và giám định chất lượng, khối lượng sản phẩm tuyển khoáng.
 Sau khi tốt nghiệp, những Kỹ thuật viên Cơ điện Tuyển khoáng có thể đảm nhiệm các công việc tại các phân xưởng, công trường, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh khoáng sản, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu. Tiếp tục tham gia học tập các chương trình đào tạo liên thông Cao đẳng – Đại học để nhận được bằng kỹ sư chuyên ngành Cơ điện Tuyển khoáng.
2. Nội dung chương trình
STT MÃ HỌC PHẦN HỌC PHẦN TÍN CHỈ
TS LT TH
2.1   KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 40 38 2
2.1.1   Lý luận Mac- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 10 10 0
1 01CHINHTRI101 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 5 5 0
2 01CHINHTRI201 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 0
3 01CHINHTRI301 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0
2.1.2   Khoa học xã hội và nhân văn 6 6  
2.1.2.1   Phần bắt buộc 2    
4  01LUAT101 Pháp luật đại cương 2 2 0
2.1.2.2   Phần tự chọn (Chọn hai trong năm học phần sau) 4 4 0
5  01KHXH101 Nhập môn Logic học 2 2 0
6  01maytinh118 Kỹ năng soạn thảo văn bản 2 2 0
7  01KINHTE220 Kinh tế học đại cương 2 2 0
8  01KHXH103 Tâm lý học đại cương 2 2 0
9  01KHXH104 Văn hoá kinh doanh 2 2 0
2.1.3   Ngoại ngữ 6 6 0
10  01TANH101 Tiếng Anh cơ bản 4 4 0
11  01TANH321 Tiếng Anh chuyên ngành 2 2 0
2.1.4   Toán học - Tin học - Khoa học tự nhiên - Môi trường 18 16 2
2.1.4.1   Phần bắt buộc 14 12 2
12 01TOAN101 Toán cao cấp 1 3 3 0
13 01TOAN202 Toán cao cấp 2 3 3 0
14 01VATLY101 Vật lý đại cương 3 2 1
15 01HOAHOC101 Hóa học đại cương 2 2 0
16 01TINHOC101 Nhập môn tin học 3 2 1
2.1.4.2   Phần tự chọn (Chọn hai trong năm học phần sau) 4 4 0
17  01TOAN110 Xác suất thống kê 2 2 0
18  01dien102 Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả 2 2 0
19  01TOAN111 Phương pháp tính 2 2 0
20  01lothien170 Môi trường công nghiệp 2 2 0
21  01maytinh146 Quản trị cơ sở dữ liệu Access 2 2 0
2.1.5  01THEDUC101 Giáo dục thể chất 2 2  
2.1.6   Giáo dục quốc phòng 135 tiết 
2.2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 72 46 26
2.2.1   Kiến thức cơ sở ngành 19 17 2
2.2.1.1   Phần bắt buộc 19 17 2
22  01KTHUAT201  Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật 3 3 0
23  01KTHUAT201  Cơ lý thuyết 2 2 0
24  01KTHUAT202 Sức bền vật liệu 2 2 0
25  01maymo203  Nguyên lí máy- chi tiết máy 2 2 0
26 01dien101  Giải tích mạch điện 4 3 1
27 01dientu230  Đo lường điện- điện tử 2 2 0
28 01dientu210  Điện tử tương tự 2 2 0
29 01maymo201  Thuỷ lực - máy thuỷ khí trong nhà máy tuyển 2 2 0
2.2.2   Kiến thức ngành 48 29 19
2.2.2.1   Phần bắt buộc 46 27 19
32 01dien221  Máy điện 2 2 0
33 01dien220  Thiết bị điện 3 3 0
34 O1tdhoa210  Truyền động điện 2 2 0
35 01tkhoang336  Máy tuyển khoáng 3 3 0
36 01tdhoa380  Tự động hoá quá trình tuyển khoáng 3 2 1
37 01dien310  Cung cấp điện nhà máy tuyển 3 3 0
38 01tkhoang263  Tham quan Xí nghiệp Tuyển khoáng 1 0 1
39 01maymo247  Thực tập cơ máy 3 0 3
40 01maymo230  Vận tải- kho chứa 2 2 0
41 01dien354  Thực tập Máy điện - Thiết bị điện 4 0 4
42 01tkhoang337  An toàn - môi trường nhà máy tuyển 2 2 0
43 01tkhoang364  Thực tập sản xuất + Tốt nghiệp 6 0 6
44 01tkhoang221  Chuẩn bị khoáng sản 3 3 0
45 01tkhoang238  Kỹ thuật tuyển 3 3 0
46 01tkhoang339  Lấy mẫu 2 2 0
47 01tkhoang365  Thực hành tổng hợp kỹ thuật tuyển khoáng 4 0 4
2.2.2.2   Phần tự chọn (Chọn một trong bốn học phần sau) 2 2 0
48 01dientu303  Vật liệu điện 2 2 0
49 01tkhoang312  Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 2 0
50 01maymo320  Công nghệ sửa chữa phục hồi chi tiết 2 2 0
51 01tkhoang342  Chế biến khoáng sản 2 2 0
52   Khoá luận tốt nghiệp 5 0 5
KHỐI LƯỢNG TOÀN KHOÁ(TÍN CHỈ) 112 84 28

3. Tiến trình Đào tạo Ngành Cơ điện Tuyển khoáng  
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây