Ngành Công nghệ Tuyển khoáng

Tên chương trình   :     Công nghệ Tuyển khoáng 
Trình độ đào tạo    :     Cao đẳng
Ngành đào tạo       :     Công nghệ Tuyển khoáng ( Mineral Technology)
Mã ngành              :      51511002
Hình thức đào tạo :      Chính quy
1. Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo Cao đẳng Công nghệ Tuyển khoáng nhằm đào tạo Kỹ thuật viên Công  nghệ Tuyển khoáng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chương trình thể hiện sự liên thông lên đào tạo trình độ Đại học.
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Công nghệ Tuyển khoáng trình độ Cao đẳng người Kỹ thuật viên đạt được những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc, có kiến thức, năng lực thực hành nghề nghiệp, cụ thể là: vận hành quy trình công nghệ xưởng tuyển, tham gia thiết kế xưởng tuyển khoáng, vận hành thiết bị tuyển khoáng, giám định chất lượng, khối lượng sản phẩm tuyển, tham gia vào công tác tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp.
2. Nội dung chương trình
TT MÃ HỌC PHẦN HỌC PHẦN TÍN CHỈ
TS LT TH
2.1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG  38 36 2
2.1.1   Lý luận Mac- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 10 10 0
1 01CHINHTRI101 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 5 5 0
2 01CHINHTRI201 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 0
3 01CHINHTRI301 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0
2.1.2   Khoa học xã hội và nhân văn 4 4 0
2.1.2.1   Phần bắt buộc 2 2 0
4  01LUAT101 Pháp luật đại cương 2 2 0
2.1.2.2   Phần tự chọn (Chọn 1 trong 3 học phần sau) 2 2 0
5  01KHXH101 Nhập môn logic học 2 2 0
6  01KHXH103 Tâm lý đại cương 2 2 0
7  01KHXH104 Văn hoá kinh doanh 2 2 0
2.1.3   Ngoại ngữ (kể cả Tiếng Anh chuyên ngành) 6 6 0
10 01TANH101 Tiếng Anh cơ bản 4 4 0
11 01TANH311 Tiếng Anh chuyên ngành 2 2 0
2.1.4   Toán -Tin học-Khoa học tự nhiên-Môi trường 18 16 2
2.1.4.1   Phần bắt buộc 14 12 2
12 01TOAN101 Toán cao cấp 1 3 3 0
13 01TOAN202 Toán cao cấp 2 3 3 0
14 01VATLY101 Vật lý đại cương 3 2 1
15 01HOAHOC101 Hóa đại cương 2 2 0
16 01TINHOC101 Nhập môn tin học 3 2 1
2.1.4.2   Phần tự chọn  (Chọn 2 trong 4 học phần sau) 4 4 0
17  01TOAN110 Xác suất thống kê 2 2 0
18  01lothien170 Môi trường công nghiệp 2 2 0
20  01hoahoc110 Hoá hữu cơ 2 2 0
21  01hoahoc120 Hoá lý- hoá keo 2 2 0
2.1.5  01THEDUC101 Giáo dục thể chất 2 2 0
2.1.6   Giáo dục quốc phòng 135 tiết
2.2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 72 53 19
2.2.1   Kiến thức cơ sở ngành 27 26 1
2.2.1.1   Phần bắt buộc 27 26 1
24  01KTHUAT100  Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật 3 3 0
25  01KTHUAT201  Cơ lý thuyết 2 2 0
26 01KTHUAT202 Sức bền vật liệu 2 2 0
27  01maymo210 Cung cấp nước và khí 2 2 0
28  01maymo203  Nguyên lý máy- Chi tiết máy 2 2 0
29 01dien290  Điện khí hóa xí nghiệp 3 3 0
30 01dientu101  Kỹ thuật điện - điện tử 2 2 0
31 01maymo100  Thuỷ lực 2 2 0
32 01hoahoc230  Hoá phân tích 3 2 1
33 01tkhoang211  Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 2 0
34 01kinhte210  Kinh tế tổ chức 2 2 0
35 01diachat201  Tinh thể khoáng vật 2 2 0
2.2.2   Kiến thức ngành 45 27 18
2.2.2.1   Phần bắt buộc 38 25 13
36 01tkhoang221  Chuẩn bị khoáng sản 3 3 0
37 01tkhoang232  Kỹ thuật tuyển 1(T. trọng lực - T. từ) 3 3 0
38 01tkhoang333  An toàn - môi trường nhà máytuyển 3 3 0
39 01tkhoang334  Kỹ thuật tuyển 2 (Tuyển nổi  và các phương pháp tuyển đặc biệt khác) 3 3 0
40 01tkhoang336  Máy tuyển khoáng 3 3 0
41 01tkhoang335  Lấy mẫu 2 2 0
42 01tkhoang250  Nghiên cứu tính khả tuyển 2 2 0
43 01tkhoang351  Thiết kế xưởng tuyển khoáng 3 3 0
44 01tkhoang260  Tham quan Xí nghiệp Tuyển khoáng 1 0 1
45 01tdhoa380  Tự động hoá quá trình tuyển khoáng 3 3 0
46 01tkhoang361  Thực tập tổng hợp tuyển khoáng 6 0 6
47 01tkhoang362  Thực tập sản xuất+Tốt nghiệp 6 0 6
2.2.2.2   Phần tự chọn  (Chọn 1 trong 4 học phần sau) 2 2 0
48 01tkhoang340  Nghiệp vụ giám định khối lượng sản phẩm 2 2 0
49 01hamlo321  Kỹ thuật khai thác 2 2 0
50 01tkhoang341  Thực tế tuyển một số khoáng sản rắn ở Việt Nam 2 2 0
51 01tinhoc362  Tin ứng dụng 2 1 1
    Khoá luận tốt nghiệp 5 0 5
 KHỐI LƯỢNG TOÀN KHOÁ(TÍN CHỈ) 110 89 21

3. Tiến trình Đào tạo Ngành Công nghệ Tuyển khoáng 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây