Văn bản theo cơ quan ban hành: Phòng Đào tạo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 300/QĐ-ĐHCNQN 04/07/2021 Ban hành kèm theo Quyết định số 300/QĐ-ĐHCNQN ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
2 877/QĐ-ĐHCNQN 14/12/2014 Quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình trong Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
3 348/QĐ-ĐHCNQN 06/07/2015 Quy chế tuyển sinh liên thông hệ chính quy
4 581/QĐ-ĐHCNQN 27/07/2016 Quy định Về tổ chức thi kết thúc học phần, đồ án và khóa luận tốt nghiệp trong tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh
5 747/QĐ-ĐHCNQN 08/09/2016 Quy định về Hồ sơ môn học, Hồ sơ giảng dạy của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
6 826/QĐ- ĐHCNQN 13/10/2016 Quy định về công tác Dự giờ, Hội giảng của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
7 628/QĐ-ĐHCNQN 01/08/2016 Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
8 414/QĐ-ĐHCNQN 12/04/2016 Quy định chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
9 521/QĐ-ĐHCNQN 02/09/2015 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
10 507 04/06/2016 Xây dựng và sử dụng ngân hàng đề thi của Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh