Quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình trong Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng giáo trình trong Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Số kí hiệu 877/QĐ-ĐHCNQN
Ngày ban hành 14/12/2014
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Quy định
Cơ quan ban hành Phòng Đào tạo
Người ký Nguyễn Đức Tính

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Phòng Đào tạo"

Các văn bản cùng người ký "Nguyễn Đức Tính"