Quy định xây dựng ,thẩm định, ban hành chương trình đào tạo của Trường ĐHCNQN

Quy định xây dựng ,thẩm định, ban hành chương trình đào tạo của Trường ĐHCNQN

Số kí hiệu 50/QĐ-ĐHCNQN
Ngày ban hành 19/01/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 19/01/2022
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Quy định
Cơ quan ban hành Phòng Đào tạo
Người ký Khác

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Phòng Đào tạo"

Các văn bản cùng người ký "Khác"