Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 599/QĐ-TTg 16/01/2013 Phê duyệt "Đề án đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020
2 13/2013/QĐ-TTg 05/02/2013 Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội sinh viên Việt Nam, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề
3 05/2013/QĐ-TTg 14/01/2013 Quy định công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập
4 42/2011/QĐ-TTg 04/08/2011 Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục
5 77/2007/QĐ-BGDĐT 19/12/2007 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
6 174/2008/QĐ-TTg 30/12/2008 Ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
7 64/2008/QĐ-BGDĐT 27/11/2008 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
8 61/2007/QĐ-BGDĐT 15/10/2007 Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng
9 75/2007/QĐ-BGDĐT 11/12/2007 Ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục
10 41/2006/BGDĐT 15/10/2006 Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
11 14/2006/QĐ-BGDĐT 24/04/2006 Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp
12 13/2009/TT-BGDĐT 18/05/2009 Ban hành Chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh
13 34/2007/QĐ-BGDĐT 25/06/2007 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 17/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2004, Quyết định số 06/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 17 tháng 02 năm 2005, quyết định số 19/2006/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2006, Quyết định số 11/2007/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
14 58/2010/QĐ-TTg 21/09/2010 Về việc ban hành Điều lệ Trường Đại học
15 1505/QĐ-TTg 14/10/2008 Phê duyệt Đề án "Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam giai đoạn 2008-2015"
16 911/QĐ-TTg 16/06/2010 Phê duyệt Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020
17 53/2008/QĐ-BGDĐT 17/09/2008 Ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên
18 31/2008/QĐ-BGDĐT 22/06/2008 Ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
19 05/2008/QĐ-BGDĐT 04/02/2008 Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
20 62/2008/QĐ-BGDĐT 24/11/2008 Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học
21 45/2008/QĐ-BGDĐT 04/08/2008 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
22 36/2007/QĐ-BGDĐT 27/06/2007 Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học
23 43/2007/QĐ-BGDĐT 14/08/2007 Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
24 25/2006/QĐ-BGDĐT 25/06/2006 Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy
25 52/2008/QĐ-BGDĐT 17/09/2008 Chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
26 70/2007/QĐ-BGDĐT 20/11/2007 Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học
27 10/2006/QĐ-BGDĐT 22/05/2006 Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học ngành Khoa học An ninh trình độ Đại học
28 34/2008/QĐ-BGDĐT 09/07/2008 Ban hành Mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
29 26/2009/TT-BGDĐT 29/09/2009 Quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên
30 43/2007/TTLT/BTC-BGDĐT 01/05/2007 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập
31 107/2006/QĐ-TTg 17/05/2006 Tín dụng với học sinh, sinh viên
32 66/2013/QĐ-TTg 10/11/2013 Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tập tại các cơ sở giáo dục đại học
33 82/2006/QĐ-TTg 13/04/2006 Điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dự bị đại học quy định tại Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ
34 48/2006/QĐ-BGDĐT 24/10/2006 Quy định về việc xử lý người học có liên quan đến tệ nạn ma túy
35 58/2007/QĐ-BGDĐT 11/10/2007 Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên
36 72/2008/QĐ-BGDĐT 22/12/2008 Quy định tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa cho học sinh, sinh viên
37 42/2007/QĐ-BGDĐT 12/08/2007 Quy chế học sinh, sinh viên các trường Đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
38 70/2014/QĐ-TTg 09/12/2014 Điều lệ Trường Đại học
39 149/QĐ-ĐHCNQN 26/04/2017 Quy định về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
40 11/QĐ-ĐHCNQN 11/10/2017 Quy định mức thu kinh phí đào tạo các lớp đào tạo nghề thường xuyên dưới 3 tháng của trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
41 61/QĐ-QĐ-ĐHCNQN 13/04/2017 Quy định mức học phí đào tạo theo học chế tín chỉ đối với sinh viên Liên thông chính quy Cao đẳng - Đại học K10
42 60/QĐ-ĐHCNQN 13/04/2017 Quy định mức học phí đào tạo theo học chế tín chỉ đối với sinh viên Đại học K10 hệ chính quy dài hạn
43 62/QĐ-ĐHCNQN 13/04/2017 Quy định mức học phí đào tạo theo học chế tín chỉ đối với sinh viên Cao đẳng K27 chính quy dài hạn
44 126B/QĐ-ĐHCNQN 13/06/2016 Quy định mức học phí đào tạo theo học chế tín chỉ đối với Sinh viên Liên thông chính quy Cao đẳng - Đại học K9
45 125A/QĐ-ĐHCNQN 13/06/2016 Quy định mức học phí đào tạo theo học chế tín chỉ đối với sinh viên Đại học K9 chính quy dài hạn
46 126A/QĐ-ĐHCNQN 13/06/2016 Về việc Quy định mức học phí đào tạo theo học chế tín chỉ đối với Sinh viên Cao đẳng K26 chính quy dài hạn
47 681/QĐ-ĐHCNQN 05/09/2016 Quy định công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ cán bộ, giảng viên, người học về mức độ Thư viện đáp ứng yêu cầu sử dụng của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh
48 541/QĐ-ĐHCNQN 10/07/2016 Quy chế thực hiện dân chủ trong Nhà trường
49 131/QĐ-ĐHCNQN 03/03/2015 Quy định về tuyển dụng và xét thời gian tập sự viên chức
50 380A/QĐ-ĐHCNQN 28/03/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây