Quy định xây dựng, rà soát, thẩm định phê duyệt đề cương chi tiết học phần của trường ĐHCNQN

Quy định xây dựng, rà soát, thẩm định phê duyệt đề cương chi tiết học phần của trường ĐHCNQN

Số kí hiệu 824/QĐ-ĐHCNQN
Ngày ban hành 30/12/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 30/12/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Quy định
Cơ quan ban hành Phòng Đào tạo
Người ký Khác

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Phòng Đào tạo"

Các văn bản cùng người ký "Khác"