Văn bản theo người ký: Phạm Vũ Luận

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 35/2010/TT-BGDĐT 13/12/2010 Quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục
2 50/2008//TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 08/09/2008 Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
3 07/2012/TT-BGDĐT 16/02/2012 Tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
4 25/2013/TT-BGDĐT 14/07/2013 Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, các hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành và hội đồng chức danh giáo sư cơ sở
5 51/2012/TT-BGDĐT 17/12/2012 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp
6 05/2012/TT-BGDĐT 14/02/2012 Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT=BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo
7 20/2012/TT-BGDĐT 11/06/2012 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
8 11/2011/TT-BGDĐT 27/02/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
9 57/2011/TT-BGDĐT 01/12/2011 Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
10 08/2011/TT-BGDĐT 16/02/2011 Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng
11 03/2010/TT-BGDĐT 10/02/2010 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
12 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-U 06/04/2008 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
13 19/2011/TT-BGDĐT 23/05/2011 Ban hành Mẫu bằng tốt nghiệp đại học
14 38/2009/TT-BGDĐT 21/12/2009 Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kỹ thuật, trình độ đại học
15 20/2011/TT-BGDĐT 23/05/2011 Ban hành mẫu bằng tiến sĩ danh dự
16 53/2008/QĐ-BGDĐT 17/09/2008 Ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên
17 34/2008/QĐ-BGDĐT 09/07/2008 Ban hành Mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
18 43/2007/TTLT/BTC-BGDĐT 01/05/2007 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập