Xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Quy định Xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Số kí hiệu 27/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/04/2012
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Nghị định
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Nghị định"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Chính phủ"

Các văn bản cùng người ký "Nguyễn Tấn Dũng"