Quy định tạm thời v/v hướng dẫn chi tiết việc rà soát điều chỉnh chuẩn đầu ra; đánh giá, cải tiến chất lượng chương trình đào tạo; xây dựng chương trình chuyên sâu đặc thù; xây dựng chương trình chi tiết các học phần đại học và thạc sĩ

Quy định tạm thời v/v hướng dẫn chi tiết việc rà soát điều chỉnh chuẩn đầu ra; đánh giá, cải tiến chất lượng chương trình đào tạo; xây dựng chương trình chuyên sâu đặc thù; xây dựng chương trình chi tiết các học phần đại học và thạc sĩ

Số kí hiệu 01/QĐ-ĐHCNQN
Ngày ban hành 09/03/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 09/03/2022
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Quy định
Cơ quan ban hành Phòng Đào tạo
Người ký Khác

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Phòng Đào tạo"

Các văn bản cùng người ký "Khác"