Ban hành chuẩn đầu ra 02 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Ban hành chuẩn đầu ra 02 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Số kí hiệu 267/QĐ-ĐHCNQN
Ngày ban hành 28/05/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực 28/05/2020
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Quy định
Cơ quan ban hành Phòng Đào tạo
Người ký Khác

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Phòng Đào tạo"

Các văn bản cùng người ký "Khác"