Quy định Chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Quy định Chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Số kí hiệu 270/QĐ-ĐHCNQN
Ngày ban hành 27/05/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực 27/05/2020
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Quy định
Cơ quan ban hành Phòng Đào tạo
Người ký Khác

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Phòng Đào tạo"

Các văn bản cùng người ký "Khác"