Quy định chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Quy định chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Số kí hiệu 414/QĐ-ĐHCNQN
Ngày ban hành 12/04/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Quy định
Cơ quan ban hành Phòng Đào tạo
Người ký Nguyễn Đức Tính

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Phòng Đào tạo"

Các văn bản cùng người ký "Nguyễn Đức Tính"