Quy chế đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Ban hành kèm theo Quyết định số 300/QĐ-ĐHCNQN ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Số kí hiệu 300/QĐ-ĐHCNQN
Ngày ban hành 04/07/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 05/08/2021
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quy chế
Lĩnh vực Quy chế
Đào tạo
Cơ quan ban hành Phòng Đào tạo
Người ký Hoàng Hùng Thắng

Nội dung

- Quy chế này quy định về công tác tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ, bao gồm: Chương trình đào tạo và thời gian học tập; hình thức  đào tạo và phương thức tổ chức đào tạo; lập kế hoạch và tổ chức giảng dạy; đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên của Nhà trường.
- Quy chế này áp dụng để tổ chức đào tạo trình độ đại học theo hình thức chính quy, hình thức vừa làm vừa học đối với sinh viên của tất cả các hệ đào tạo, các khoá đào tạo và chương trình liên kết đào tạo của trường.
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quy chế"

Các văn bản cùng lĩnh vực

25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT 07/03/2013 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển ( lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
28/2013/TT-BGDĐT 15/07/2013 Bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm A khoản 1 điều 1 thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm A khoản 1 và điểm A khoản 2 điều 7 của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng năm 2015 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
05/2012/TT-BGDĐT 14/02/2012 Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT=BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo
08/2009/TT-BGDĐT 20/04/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
02/2009/TT-BGDĐT 01/02/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Phòng Đào tạo"