Những kết quả nổi bật của năm học 2011-2012, phương hướng - nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong năm học 2012-2013

Thứ ba - 02/10/2012 10:29

Những kết quả nổi bật của năm học 2011-2012, phương hướng - nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong năm học 2012-2013

1. Những kết quả nổi bật của Nhà trường năm học 2011-2012
1.1. Công tác đào tạo và phục vụ đào tạo
- Quy mô đào tạo của Nhà trường tính đến 31/12/2011 gần 10.000 HS-SV, trong đó: chính quy: > 6.200 HS-SV; không chính quy: > 3.000 HS-SV;  đại học: gần 5.000 SV; cao đẳng: gần 3.200 SV, hệ liên kết: 744 SV.
- Duy trì thực hiện tốt nền nếp quản lý giảng dạy, học tập, thực hành, thực tập; tăng cường công tác thanh tra giáo dục, đảm bảo nghiêm túc quy chế, công khai, công bằng.
   - Công tác xây dựng kế hoạch phục vụ mục tiêu đào tạo đã được Nhà trường triển khai thực hiện ngay từ đầu năm học. Mục tiêu và nhiệm vụ của năm học đã được Đảng uỷ cùng các cấp lãnh đạo trong toàn trường triển khai và quán triệt sâu rộng đến từng các phòng, khoa, trung tâm trong toàn trường.
- Công tác quản lý đào tạo của Nhà trường đã được phân cấp cụ thể, rõ ràng như: công tác quản lý giảng dạy, công tác thực hiện quy chế đào tạo đã được các tổ bộ môn và các khoa thực hiện.
- Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng chủ động, sáng tạo, hiện đại, hiệu quả. Sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin và trong dạy và học.
- Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: Công bố chuẩn đầu ra của 41 chương trình giáo dục, hoàn thiện các chương trình giáo dục hệ liên thông và hệ vừa làm vừa học. Hoàn thành các chương trình giáo dục đào tạo theo học chế tín chỉ.
- Cơ sở vật chất theo chương trình mục tiêu quốc gia: trang bị máy tính, máy chiếu,… phục vụ cho đào tạo tín chỉ. Biên soạn mới các đầu giáo trình cần thiết phục vụ học tập, hệ thống bài giảng và tài liệu giảng dạy được hoàn thiện; Công tác thanh tra kiểm tra được tiến hành thường xuyên góp phần ổn định giờ giấc, nâng cao chất lượng đào tạo.
1.2. Công tác quản lý giáo dục HS-SV
- Nhà trường luôn chú trọng công tác quản lý giáo dục HS-SV, nắm chắc hoạt động của sinh viên trong học tập, tự học, nghiên cứu khoa học, tu dưỡng, rèn luyện. Coi trọng việc nâng cao vị thế của người học; đào tạo con người có đủ năng lực, phẩm chất, trí tuệ đáp ứng nhu cầu của xã hội.
- Ngoài việc học tập và nghiên cứu khoa học, sinh viên của Trường còn tham gia các hoạt động văn - thể - mỹ và hoạt động xã hội, cộng đồng nhằm phát huy các khả năng của mình cũng như tăng cường những kiến thức về xã hội, kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm và tương trợ cộng đồng như: hội diễn văn nghệ, hội thao sinh viên, công tác xã hội, chiến dịch mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo,....
- Chuyên môn hoá, chuyên nghiệp hoá công tác quản lý sinh viên. Giải quyết đúng và kịp thời các vấn đề có liên quan đến sinh viên theo quy định, chế độ chính sách của các cấp có thẩm quyền.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
1.3. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ, thi đua khen thưởng và chế độ chính sách
- Tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ CNVC cùng với sự phát triển của Nhà trường. Hiện nay, toàn trường có: 355 CB-GV; từng bước chuẩn hoá và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Ưu tiên đào tạo đội ngũ NCS và tiếp tục cử giáo viên đi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Tính đến tháng 9/2012, đội ngũ CBCC của Nhà trường hiện có 30 tiến sĩ (07 tiến sĩ của Nhà trường và 23 tiến sĩ hợp đồng); 140 thạc sĩ. Tính riêng đội ngũ giảng viên: 264 người (trong đó 240 GV biên chế và 24 GV hợp đồng dài hạn). Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm: 68 giáo viên; bồi dưỡng chuyên đề: 10 giáo viên. Năm 2012, có thêm 03 giảng viên đi NCS ở nước ngoài và 11 giảng viên đi học cao học; cử 02 cán bộ học cao cấp lý luận chính trị. Nhà trường đã quy hoạch xong cán bộ cấp Phòng, Khoa, Trung tâm.
- Về công tác thi đua khen thưởng: Đề nghị cấp trên khen thưởng: Tập thể Nhà trường đạt tập thể LĐXS và được nhận cờ thi đua của Bộ Công Thương; đề nghị Bộ Công thương tặng cờ thi đua của Chính phủ; đề nghị bằng khen cho 6 tập thể, 09  CSTĐ cấp Bộ và 01 Nhà giáo Ưu tú; Toàn trường có 20 đơn vị đạt danh hiệu LĐXS, 01 đơn vị đạt LĐTT; 282 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 51 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp trường; HS-SV giỏi đạt 907 HS-SV, tiên tiến xuất sắc đạt 384 HS-SV; Tập thể có 67 lớp đạt tiên tiến xuất sắc.
1.4. Công tác nghiên cứu khoa học - quan hệ quốc tế
- Tháng 5/2012 Nhà trường đã tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Công nghệ lần 2 đánh dấu một mốc phát triển vược bậc trong công tác NCKH của Nhà trường.
- Tháng 9/2011 và tháng 6/2012 Nhà trường rất vinh dự đón tiếp đoàn đại biểu của Bộ giáo dục Vương quốc Thái Lan và đoàn đại biểu Trường Đại học Công nghệ Liêu Ninh - Trung Quốc sang thăm và làm việc tại trường.
 - Nhà trường đã hoàn thành 02 đề tài cấp Bộ, 10 đề tài cấp trường, 812 SKCT, từng bước đẩy mạnh phong trào NCKH của HS-SV.
- Duy trì mối quan hệ hợp tác với đối tác Trung Quốc, năm 2012 có 3 NCS được cử đi học tập nghiên cứu tại Trung Quốc. Mở 02 lớp bồi dưỡng chuyên đề cho GV và SV do các chuyên gia Tập đoàn JCOAL - Nhật Bản giảng dạy.
- Nâng cao chất lượng Tập san nội bộ trở thành nơi trao đổi thông tin khoa học và kinh nghiệm giảng dạy của giảng viên, CNV và HS-SV toàn trường với số lượng 62 bài báo đăng trên tập san nội bộ và 13 bài báo đăng trên các báo ngoài trường.
1.5. Công tác xây dựng cơ bản
- Thực hiện dự án Cơ sở 2 tại Minh Thành - Yên Hưng: xây dựng khu giảng đường 6 tầng, hệ thống điện - nước.
- Tại cơ sở Yên Thọ - Đông Triều: Xây dựng, nâng cấp các phòng học, phòng thí nghiệm; sửa chữa kí túc xá khu C để phục vụ sinh viên ổn định chỗ ở học tập, xây nhà để xe cho cán bộ, giảng viên.
1.6. Công tác tài chính kế toán
   - Thực hiện tốt qui chế thu chi nội bộ, sử dụng nguồn lực tài chính đúng hướng, đúng mục đích, thống nhất phân phối và cân đối thu chi. Thực hiện tốt việc công khai tài chính, thực hành tiết kiệm. Đảm bảo tăng nguồn thu để tăng chi cho thu nhập của CBVC. Năm 2011, Nhà trường đã đón 02 đoàn kiểm toán Nhà nước đến làm việc, thanh tra về công tác kế toán tài chính, xây dựng cơ bản.
- Năm 2011, nguồn thu của Nhà trường đạt 57 tỉ đồng, trong đó: 28 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước và 29 tỉ đồng từ các nguồn thu khác.
- Đầu tư xây dựng tại Minh Thành: 21,6 tỉ đồng (trong đó: xây dựng nhà: 14 tỉ đồng; dự án nước: 7 tỉ đồng; dự án điện: 0,6 tỉ đồng); sửa chữa tại Yên Thọ: 3,53 tỉ đồng; đầu tư cơ sở vật chất cho đào tạo: 2, 589 tỉ đồng; xây dựng công bố chuẩn đầu ra: 1, 04 tỉ đồng.
     - Đảm bảo nguồn tài chính cho các công trình xây dựng tại cơ sở II - Minh Thành và cho sự hoạt động phát triển bền vững của Nhà trường.
1.7. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCC
- Đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách Nhà nước đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và HS-SV của trường; Đảm bảo chế độ khám sức khoẻ định kỳ, làm sổ BHXH, chế độ hưu trí, chế độ độc hại, tăng lương, chuyển ngạch, hỗ trợ 2,5 triệu đồng/người tham quan du lịch hè,...
- Mặc dù nguồn tài chính của Nhà trường còn eo hẹp nhưng đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, công nhân viên vẫn không ngừng được cải thiện. Cụ thể là thu nhập bình quân trên đầu người tăng khoảng 10% đạt trên 5,4 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó vào các ngày lễ như 20/11, ngày 19/5 Nhà trường đều tổ chức các cuộc thi văn nghệ cho CBCC tham gia nhằm nâng cao đời sống tinh thần. Tổ chức các cuộc thi đấu bóng đá giao hữu giữa các phòng ban, các khoa, tạo nên tinh thần hứng khởi cho toàn thể Nhà trường; khuyến khích tham gia các hoạt động phong trào như: Hiến máu nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa,…
- Tổ chức thành công Đại hội CNVC, Đại hội Sinh viên và tổ chức thành công các ngày lễ lớn trong năm góp phần xây dựng một đoàn thể Nhà trường vững mạnh, đoàn kết và phát triển.
- Phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam,…trong việc xây dựng chương trình hành động và triển khai các nhiệm vụ để tạo ra sức mạnh đoàn kết. Đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, an toàn xã hội trong phạm vi Trường.
1.8. Công tác an ninh trật tự, môi trường
- Công tác an ninh trât tự, vệ sinh môi trường đã có nhiều tiến bộ góp phần đảm bảo bộ máy hoạt động của Nhà trường được duy trì ổn định; môi trường xanh, sạch, đẹp tạo lên một môi trường học tập sư phạm thân thiện cho Nhà trường.
- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với an ninh địa phương, công an khu vực và mạng lưới an ninh tự quản giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự Nhà trường phòng chống các tệ nạn xã hội thâm nhập vào trường.
2. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013
Tiếp tục thực hiện đào tạo theo chủ đề năm học 2012- 2013, thực hiện chiến lược phát triển trường giai đoạn 2010 - 2020, toàn trường tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:
2.1. Công tác tuyển sinh - quản lý đào tạo
a. Công tác tuyển sinh
- Đổi mới công tác tuyển sinh, tiếp tục mở rộng các hình thức tuyển sinh bậc hệ chính quy tại chức, liên thông, chương trình ngắn hạn, dài hạn... Phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tuyển sinh do Hội nghị CBCC đề ra. Duy trì và phát triển hợp lý quy mô đào tạo ở các hệ đào tạo (chính quy, VHVL, liên thông,…) phù hợp với khả năng đào tạo.
-  Phát triển cơ cấu ngành học, đáp ứng thiết thực yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
   - Nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng cung cấp tri thức và kỹ năng hiện đại, sáng tạo, có khả năng liên thông và khả năng tiếp cận với trình độ tiên tiến trong khu vực.
b. Công tác quản lý đào tạo
- Tăng cường công tác xây dựng kế hoạch; đẩy mạnh công tác phân cấp quản lý cho các đơn vị thực hiện đào tạo; hoàn thiện quy trình quản lý đào tạo ở cấp trường và cấp khoa, bộ môn. Phân công chức năng nhiệm vụ rõ ràng cho từng đơn vị, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót chức năng nhiệm vụ gây nên hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, dự giờ, đổi mới công tác coi thi, chấm thi nhằm hạn chế tiêu cực để góp phần tích cực nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.
- Đẩy mạnh tin học hoá, chuyên môn hoá quy trình quản lý đào tạo. Vận hành hiệu quả các phần mềm quản lý đào tạo; xây dựng các phần mềm mới đáp ứng kịp thời các yêu cầu của thực tế quản lý đào tạo.
- Có đầy đủ chương trình đào tạo cho tất cả các ngành đào tạo; 100% môn học có đề cương chi tiết và kế hoạch giảng dạy - học tập; 100% các môn học chính có giáo trình và tài liệu tham khảo.
- Xây dựng mới chương trình giáo dục các bậc, mở thêm một số ngành đào tạo mới nhằm đa dạng hoá các ngành nghề đào tạo.
2.2. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
a. Nghiên cứu khoa học
- Tổ chức quản lý tốt các đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở đồng thời đổi mới quy chế. Tăng cường các đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng, khuyến khích sáng kiến cải tiến rút ra từ các đơn vị.
- Tăng cường cơ sở vật chất cho NCKH: Xây dựng các trung tâm nghiên cứu và các nhóm nghiên cứu khoa học có uy tín, tạo dấu ấn nghiên cứu riêng để Nhà trường có thể trở thành một trung tâm nghiên cứu mạnh của Tỉnh nhà. Có chính sách thoả đáng nhằm thu hút cán bộ nghiên cứu khoa học.
- Tăng cường hiệu quả ứng dụng của hoạt động nghiên cứu khoa học trên cả hai bình diện: lý thuyết và thực tiễn. Đẩy mạnh toàn diện hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường, cả về số lượng lẫn chất lượng; nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên, sinh viên; gắn liền hoạt động nghiên cứu với giảng dạy, nghiên cứu với sản xuất.
- Tổ chức các hội thảo, seminar cấp trường nhằm đánh giá cụ thể các đề tài nghiên cứu được ứng dụng.
b. Hợp tác quốc tế
- Đẩy mạnh mở rộng mối quan hệ khác ngoài đối tác Trung Quốc chính là nhiệm vụ không thể thiếu trong chiến lược phát triển Nhà trường; Đẩy mạnh các quan hệ hợp tác song phương, đa phương theo hướng đa dạng trên nhiều lĩnh vực khác nhau (như hợp tác đào tạo, nghiên cứu và trao đổi nguồn nhân lực).
- Thúc đẩy và tạo điều kiện cho việc nâng cao năng lực ngọai ngữ (tiếng Anh) cho các cán bộ chủ chốt và nhất là các cán bộ trẻ của trường.
- Mời chuyên gia, giảng viên nước ngoài đến giảng dạy và nghiên cứu. Gắn các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học với các hoạt động quan hệ quốc tế.
2.3. Công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng
a. Công tác tổ chức cán bộ
- Xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện công tác phát triển đội ngũ; phân bổ và giám sát thực hiện chỉ tiêu phát triển đội ngũ đến từng đơn vị trong trường.
- Thường xuyên rà soát, chấn chỉnh, sàng lọc đội ngũ. Kiên quyết xử lý các trường hợp CB-VC không đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức công chức.
- Có kế hoạch gửi giảng viên ra nước ngoài và đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ chuyên môn. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ chuyên viên các phòng, ban theo các tiêu chí hiện đại. Phấn đấu đạt tỉ lệ: > 50% CB-GV trình độ thạc sĩ và 10% trình độ tiến sĩ. Phát triển hợp lý về số lượng đội ngũ cán bộ -  viên chức, nhất là lực lượng giảng viên có học vị và chức danh khoa học. Nâng cao tính chuyên nghiệp của lực lượng nhân viên ở các phòng, ban.
- Tin học hoá công tác quản lý về tổ chức - hành chính - nhân sự.
b. Công tác thi đua khen thưởng
- Bám sát “Kế hoạch 5 năm chiến lược phát triển nhà trường (2010-2015) và chương trình hành động đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh giai đoạn 2010-2012”, toàn thể cán bộ viên chức Nhà trường phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua cao hơn năm học 2011-2012. Phấn đấu được tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của Bộ Công thương; Cờ thi đua của Tỉnh Quảng Ninh và bằng khen của Bộ Công thương cho 6 đơn vị. Phấn đấu đạt 07 chiến sỹ thi đua cấp Bộ; 08 cá nhân được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương.
- Rà soát lại các quy chế nội bộ, điều chỉnh cho phù hợp chế độ khen thưởng, kỷ luật.
2.4. Công tác quản lý tài chính và xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất
- Tăng cường công tác quản lý tài chính trong nhà trường; sử dụng nguồn lực tài chính đúng hướng, đúng mục đích, đúng pháp luật. Thực hiện tốt việc công khai tài chính, phấn đấu đạt chỉ tiêu của hội nghị CBCC đề ra, thu  nhập bình quân tăng: đạt 5,9 triệu đồng/người/tháng.
- Nâng cao hiệu quả lập kế hoạch, dự án để có được nguồn kinh phí tăng đều hàng năm, phục vụ thiết thực cho các mặt công tác phát triển đội ngũ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng nâng cấp hạ tầng cơ sở, công nghệ thông tin phục vụ cho quản lý, điều hành, giảng dạy và học tập.
- Đẩy mạnh tin học hoá công tác quản lý tài chính và từng bước triển khai các hoạt động thu chi thông qua ngân hàng.
- Rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển tại Minh Thành căn cứ quy hoạch phát triển giai đoạn 2008-2030. Tập trung ưu tiên đầu tư trọng điểm, đảm bảo đủ điều kiện cho bước đầu tổ chức đào tạo, quản lý, giảng dạy, học tập của CBCC và HSSV trong năm học 2013-2014.
- Đảm bảo thực hiện tiến độ dự án xây dựng cơ sở II theo đúng quy hoạch được phê duyệt; nâng cấp hạ tầng cơ sở I: tiếp tục sửa chữa KTX khu C, sửa chữa, xử lý hệ thống thoát nước và triển khai xây dựng cơ sở vật chất phục vụ thể dục thể thao toàn trường.
- Tổ chức sử dụng có hiệu quả quỹ đất của Nhà trường.
2.5. Công tác quản lý sinh viên, an sinh trật tự - môi trường
- Tăng cường quản lý giáo dục: Đảm bảo thực hiện theo đúng quy định về giờ học, nâng cao hiệu quả của đội ngũ cố vấn học tập, giáo dục kĩ năng mềm cho HS-SV.
- Xây dựng nội dung, kế hoạch, biện pháp quản lý sinh viên hệ chính quy trên cơ sở thống nhất hoạt động giữa các Phòng CTSV, Phòng Đào tạo, Thư viện, Phòng TCKT, Đoàn TN, Hội SV với các Khoa - Bộ môn, Trung tâm.
- Củng cố mối quan hệ giữa Nhà trường với chính quyền địa phương, cơ quan an ninh địa phương để nâng cao hiệu quả quản lý sinh viên nơi tạm trú.
- Hoàn chỉnh quy trình tiếp sinh viên và quản lý hồ sơ sinh viên một cách khoa học; tiết kiệm đến mức cao nhất nhân lực của Nhà trường, hiệu quả của công việc và thời gian của sinh viên.
- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo cho cảnh quan Nhà trường luôn xanh - sạch - đẹp.
2.6. Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của CBCC
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, thể thao.
- Đảm bảo thu nhập ổn định theo Nghị quyết Hội nghị CBCC đã đề ra.
- Xây dựng các chế độ ưu đãi, khuyến khích, động viên CBCC an tâm công tác, tránh để xảy ra tình trạng bỏ việc, chuyển việc.
 
 
2.7. Công tác thực nghiệm sản xuất
- Đảm bảo sản xuất an toàn tuyệt đối, đạt doanh thu hiệu quả, ứng dụng NCKH, thực nghiệm, thực hành, thực tập tại các phân xưởng.
2.8. Công tác đoàn thể
- Thực hiện tốt các công tác đoàn thể góp phần xây dựng đời sống tinh thần của toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh - sinh viên trong Nhà trường. Chính quyền và các tổ chức Đoàn, Hội đoàn kết gắn bó, trở thành khối thống nhất cùng chung tay xây dựng để phát triển Nhà trường.
Tóm lại: Trên đây là kết quả các mặt hoạt động của Nhà trường trong một năm qua, thành tích đạt được này là nhờ sự đoàn kết nhất trí cao của đội ngũ cán bộ nhân viên trong toàn trường. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn có một số mặt yếu kém và tồn tại. Nhưng với sự chỉ đạo kiên quyết của Ban Giám hiệu Nhà trường, cùng với sự đoàn kết nhất trí, đồng lòng của toàn thế đội ngũ cán bộ, giáo viên, CNV Nhà trường sẽ có sự phát triển vượt bậc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm tiếp theo.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn