Những kết quả nổi bật năm học 2010-2011 và nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường năm học 2011-2012

Thứ hai - 05/11/2012 13:39

Những kết quả nổi bật năm học 2010-2011 và nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường năm học 2011-2012

1. Những kết quả nổi bật năm học 2010-2011
Năm học 2010-2011 là năm thứ hai Nhà trường thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ và Nghị quyết số 05/NQ-BCSĐ của Ban Cán sự Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2012; sau 2 năm triển khai "Chương trình hành động đổi mới quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2010-2012 Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh", trên tinh thần đoàn kết nhất trí, trí tuệ, phát huy ưu điểm, khắc phục những khó khăn tồn tại thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, Nhà trường đã đạt được những kết quả nổi bật sau đây:
1.1. Công tác tuyển sinh - đào tạo và phục vụ đào tạo
- Kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ Chính qui năm học 2011-2012 được Nhà trường tổ chức nghiêm túc, an toàn, trật tự và đúng theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT. Với 3457 thí sinh dự thi trên tổng số 4307 hồ sơ đăng ký, đạt tỷ lệ 80,29% (theo Báo cáo tổng kết của Ban thư ký - Hội đồng tuyển sinh). Năm nay, Nhà trường phấn đấu tuyển đủ số học sinh-sinh viên đến nhập học theo đúng chỉ tiêu mà Bộ GD&ĐT đã giao cho Nhà trường là: Đại học: 1000;Cao đẳng: 1100; Trung cấp: 500.
- Quy mô đào tạo của trường ngày càng có xu hướng tăng so với năm trước, quy mô đào tạo hiện tại của trường là trên 9.300 học viên, sinh viên, học sinh thuộc các loại hình đào tạo khác nhau, trong đó: Đại học: 2.422 SV; Cao đẳng: 1.360 SV; Bậc trung cấp, bổ túc và đào tạo nghề: 661 HS; Tổng số là: 4.443 HS-SV, còn lại là liên thông CĐ-ĐH, THCN-CĐ, và hệ vừa học vừa làm.
- Duy trì thực hiện tốt nền nếp quản lý giảng dạy, học tập, thực hành, thực tập; tăng cường công tác thanh tra giáo dục, đảm bảo nghiêm túc quy chế, công khai, công bằng.
 - Công tác xây dựng kế hoạch phục vụ mục tiêu đào tạo đã được Nhà trường triển khai thực hiện ngay từ đầu năm học. Mục tiêu và nhiệm vụ của năm học đã được các cấp lãnh đạo trong toàn trường triển khai và quán triệt sâu rộng đến từng các phòng, khoa, trung tâm trong toàn trường.
- Công tác quản lý đào tạo của Nhà trường đã được phân cấp cụ thể, rõ ràng như: Công tác quản lý giảng dạy, công tác thực hiện quy chế đào tạo đã được các tổ bộ môn và các khoa thực hiện.
- Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy theo hướng chủ động, sáng tạo, hiện đại, hiệu quả. Sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin và trong dạy và học.
- Duy trì  ổn định các hệ bậc đào tạo, chất  lượng về cơ bản được đảm bảo.
1.2. Công tác NCKH&QHQT
- Nhà trường đã hoàn thành 01 đề tài cấp Bộ, 07 đề tài cấp trường, 142 SKCT, từng bước đẩy mạnh phong trào NCKH của HS-SV.
- Duy trì mối quan hệ hợp tác với 03 trường Đại học Trung Quốc, năm 2011 có 2 NCS được cử đi học tập nghiên cứu tại các trường Trung Quốc (1 tại trường ĐH Điện lực Hoa Bắc, 1 tại trường ĐH Mỏ Từ Châu); nâng cao chất lượng Tập san nội bộ trở thành nơi trao đổi thông tin khoa học và kinh nghiệm giảng dạy của giáo viên, công nhân viên và HS-SV toàn trường.
- Tổ chức nghiệm thu 20 giáo trình biên soạn, in ấn 40 đầu giáo trình; thực hiện tốt viết mới 100% bài giảng nhằm phục vụ tài liệu học tập cho HS-SV.
1.3. Công tác quản lý giáo dục HS-SV
- Nhà trường luôn chú trọng công tác quản lý giáo dục HS-SV, tỷ lệ đạo đức tốt chiếm trên 95%, tỷ lệ yếu kém dưới 2%. Đảm bảo nền nếp, nắm chắc hoạt động của sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, tu dưỡng và rèn luyện. Coi trọng việc nâng cao vị thế của người học; đào tạo con người có đủ năng lực, phẩm chất, trí tuệ đáp ứng nhu cầu của xã hội.
- Ngoài việc học tập và tham gia công tác nghiên cứu khoa học, sinh viên của Trường còn tham gia các hoạt động văn - thể - mỹ và hoạt động xã hội, cộng đồng nhằm phát huy các khả năng của mình cũng như tăng cường những kiến thức về xã hội, kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm và tương trợ cộng đồng như: Hội diễn văn nghệ, hội thao sinh viên, công tác xã hội, chiến dịch mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo,....
- Đẩy mạnh công tác chuyên môn hoá, chuyên nghiệp hoá công tác quản lý sinh viên. Giải quyết đúng và kịp thời các vấn đề có liên quan đến sinh viên theo quy định.

1.4. Công tác phát triển đội ngũ, thi đua khen thưởng
- Nhà trường tiếp tục mở lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ về nghiệp vụ sư phạm, chuyên môn cho giáo viên; từng bước chuẩn hoá và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, ưu tiên đào tạo đội ngũ trẻ; tăng cường cử cán bộ giảng viên đi NCS trình độ tiến sĩ, phấn đấu năm 2012 đội ngũ giảng viên của Nhà trường có trình độ sau đại học chiếm trên 60%, trong đó giảng viên có trình độ Tiến sĩ chiếm trên 15%.
- Duy trì phát động các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt tạo động lực trong toàn trường.
1.5. Công tác tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và cải tạo cơ sở vật chất
- Thực hiện tốt qui chế thu chi nội bộ, đảm bảo thu chi tiết kiệm.
- Nâng cao hiệu quả lập kế hoạch, dự án để có được nguồn kinh phí tăng đều hàng năm, phục vụ thiết thực cho các mặt công tác phát triển đội ngũ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất của Nhà trường trong tương lai.
- Tiếp tục bám sát, triển khai kế hoạch xây dựng cơ sở II-Minh Thành theo đúng lộ trình. Hoàn thành dự án san nền, tiếp tục dự án xây dựng nhà giảng đường 6 tầng (34 tỉ) và dự án nước (14 tỉ); đồng thời tiếp tục hoàn thành sửa chữa nâng cấp cơ sở I phục vụ công tác cho các phòng ban, khoa trong năm học mới.
- Nâng cấp phòng thực nghiệm, thực hành, tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất cho đào tạo theo tín chỉ.
1.6. Công tác an ninh trật tự, môi trường
- Công tác an ninh trât tự, vệ sinh môi trường đã có nhiều tiến bộ góp phần đảm bảo bộ máy hoạt động của Nhà trường được duy trì ổn định; môi trường xanh, sạch, đẹp tạo lên cảnh quan xung quanh thân thiện với người học.
- Phối hợp chặt chẽ với an ninh địa phương, công an khu vực và mạng lưới an ninh tự quản đảm bảo để giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự trong toàn trường cũng như phòng chống các tệ nạn xã hội thâm nhập vào trường.
1.7. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCC.
- Đảm bảo công việc ổn định trong toàn trường. Thu nhập bình quân đạt khoảng 4,5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó Nhà trường còn tổ chức các cuộc thi văn nghệ, tổ chức các giải phong trào thể dục thể thao, tham quan nghỉ mát hè nhằm nâng cao sức khoẻ cũng như đời sống tinh thần của CBCC.
1.8. Công tác thực nghiệm sản xuất
- Sản xuất được trên 800.000 tấn than, đạt tổng số lãi sau thuế trên 5 tỉ.
- Đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả.
2. Một số khó khăn thách thức, vấn đề tồn tại 
- Do điều kiện cạnh tranh đào tạo gay gắt nên nguồn tuyển sinh còn hạn hẹp.
- Cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, chưa hoàn thành nên gặp nhiều khó khăn trong công tác đào tạo và nghiên cứu.
- Công tác đa dạng hoá, phát triển các loại hình dịch vụ còn chậm.
- Tinh thần ý thức trách nhiệm của một số bộ phận còn chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển khi nhà trường chuyển sang đào tạo tín chỉ.
3. Tiếp tục đổi mới quản lý nâng cao chất lượng giáo dục, những nhiệm vụ được xác định trọng tâm trong năm học 2011-2012 là:
3.1. Công tác tuyển sinh- quản lý đào tạo

- Tập trung đào tạo theo tín chỉ.
- Tiếp tục mở rộng nâng cao quy mô đào tạo. Duy trì và phát triển hợp lý quy mô đào tạo ở các hệ đào tạo (chính quy, vừa làm vừa học, liên thông,…), phù hợp với khả năng đào tạo của Nhà trường và nhu cầu của xã hội.
- Phát triển cơ cấu ngành học, đa dạng hoá các loại hình ngành nghề đào tạo, nhất là đào tạo Đại học nhằm thu hút người học, đáp ứng thiết thực yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
- Đầu tư mạnh mẽ và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, khu thực hành thực tập.
- Đẩy mạnh công tác khảo thí, từng bước tách khâu giảng dạy ra khỏi khâu chấm thi.
- Nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng cung cấp tri thức và kỹ năng hiện đại, sáng tạo, có khả năng liên thông và khả năng tiếp cận với trình độ tiên tiến trong khu vực.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, dự giờ, đổi mới công tác coi thi, chấm thi nhằm hạn chế tiêu cực để góp phần tích cực nâng cao chất lượng đào tạo Nhà trường.
- Đẩy mạnh tin học hoá, chuyên môn hoá quy trình quản lý đào tạo. Cải tiến công tác tuyển sinh, xây dựng thương hiệu và mở rộng ngành nghề thu hút thí sinh về học tập tại trường góp phần tăng quy mô các bậc hệ đào tạo.
- Hoàn chỉnh quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ, tiến tới chuyển toàn bộ hoạt động đào tạo theo niên chế hệ chính quy sang đào tạo theo học chế tín chỉ.
- Hoàn thiện xây dựng mới chương trình giáo dục các trình độ, mở thêm một số ngành đào tạo mới ở trình độ Đại học.
3.2. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
a. Nghiên cứu khoa học:
- Đẩy mạnh nghiên cứu các đề tài cấp Bộ, Tỉnh phục vụ cho phát triển đào tạo, phát huy năng lực NCKH và SKCT trong cán bộ, giảng viên, HS-SV.
- Tăng cường hiệu quả ứng dụng của hoạt động nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Đẩy mạnh toàn diện hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường, cả về số lượng lẫn chất lượng; nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên, sinh viên; gắn liền hoạt động nghiên cứu với giảng dạy.
b.  Hợp tác quốc tế:
- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các trường Đại học Trung Quốc, tập đoàn J-coal Nhật Bản. Ngoài ra cần tăng cường mở rộng các quan hệ hợp tác với các trường khác, nhất là tại các quốc gia sử dụng Tiếng Anh.
- Thúc đẩy và tạo điều kiện cho việc nâng cao năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) cho các cán bộ chủ chốt và nhất là các cán bộ trẻ của trường.
3.3. Công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng
- Củng cố và nâng cao ý thức chính trị của cán bộ, viên chức, HS-SV. Đảm bảo sự đoàn kết nhất trí của tất cả các đơn vị trên cơ sở giữ vững an ninh chính trị và thống nhất về tư tưởng.
- Xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện công tác phát triển đội ngũ; bổ sung đầy đủ cán bộ chủ chốt cho các đơn vị trong toàn trường.
- Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ để nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ, nhất là đội ngũ giảng viên trẻ nhằm đáp ứng đào tạo đại học. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ chuyên viên các phòng, ban.
- Đảm bảo thi đua, rèn luyện và học tập tốt; phấn đấu đạt 2 nhà giáo ưu tú.
- Cải tiến mạnh mẽ qui chế thi đua khen thưởng nhằm khích lệ, động viên kịp thời cán bộ, giảng viên, HS-SV Nhà trường, bằng khen Chính phủ, bằng khen của Bộ và các danh hiệu chiến sỹ thi đua khác.
3.4. Công tác quản lý tài chính và xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất
- Tăng cường công tác quản lý tài chính trong nhà trường. Thực hiện tốt việc công khai tài chính.
- Tích cực xây dựng tại Minh Thành. Tập trung ưu tiên xây dựng các hạng mục cơ bản, trọng điểm, đảm bảo đủ điều kiện cho bước đầu tổ chức đào tạo, quản lý, giảng dạy, học tập của CBCC và HSSV trong năm học 2013-2014.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác sửa chữa cơ sở vật chất của Nhà trường tại Yên Thọ đảm bảo cho công tác đào tạo tín chỉ. Sửa chữa và xử lý hệ thống thoát nước, xây dựng nhà để xe cho CBCC và triển khai xây dựng cơ sở vật chất phục vụ thể dục thể thao toàn trường.
3.5. Công tác quản lý đời sống sinh viên, an ninh trật tự - môi trường
- Tăng cường quản lý HS-SV, đẩy mạnh công tác tự học, tự quản nhằm nâng cao chất lượng về học tập chyên môn cũng như đạo đức.
- Củng cố mối quan hệ giữa Nhà trường với chính quyền địa phương, cơ quan an ninh địa phương để nâng cao hiệu quả quản lý sinh viên nơi tạm trú.
- Hoàn chỉnh quy trình tiếp sinh viên và quản lý hồ sơ sinh viên một cách khoa học; tiết kiệm đến mức cao nhất nhân lực của Nhà trường, hiệu quả của công việc và thời gian của sinh viên.
- Tuyên truyền giáo dục, giữ gìn an ninh trật tự đảm bảo ổn định.
- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo cho cảnh quan Nhà trường luôn xanh - sạch - đẹp.
3.6. Công tác đoàn thể, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của CBCC
- Duy trì và phát huy các hoạt động văn hoá, thể thao tạo không khí vui tươi phấn khởi trong toàn trường.
- Phối hợp với Công đoàn duy trì sự thống nhất đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
- Phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người tăng trên 10% so với năm cũ.
3.7. Công tác thực nghiệm sản xuất, dịch vụ
- Đảm bảo sản xuất tuyệt đối an toàn, tăng sản lượng doanh thu và lợi nhuận trên 10%.
- Củng cố cải tiến, đẩy mạnh hệ thống dịch vụ trong trường nhằm tạo thêm việc làm và tăng nguồn thu cho Nhà trường.
                                                                                                                                                                                     TS. Nguyễn Đức Tính - Hiệu trưởng   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn