Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đẩy mạnh công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Thứ sáu - 09/11/2018 19:59
Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác phụ nữ và mục tiêu bình đẳng giới; vị thế của người phụ nữ trong xã hội cũng như trong gia đình đã và đang được nâng cao. Các cấp Công đoàn cũng đã tập trung nâng cao trình độ, năng lực, nhận thức về giới, bình đẳng giới, về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nữ CNVCLĐ; tạo sự đổi mới trong công tác nữ công, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và hội nhập kinh tế quốc tế; Xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2011-2020 trong hệ thống Công đoàn cấp mình.
Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đẩy mạnh công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ
         Ngày 15/02/2014 Ban cán sự Đảng Bộ Công thương đã ra chỉ thị số 48/CT-BCSĐ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Công thương. Công đoàn Công thương Việt Nam cũng đã ban hành kế hoạch hành động số 178/KH-CĐCT ngày 06/5/2016 về bình đẳng giới, nêu rõ mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể cần đạt được. Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (ĐHCNQN) đã tập trung đẩy mạnh công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ nhà trường, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
        Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, Công đoàn trường ĐHCNQN đã tích cực tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới (BĐG), vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN), về trách nhiệm thực hiện BĐG và các hoạt động VSTBPN trong cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), giúp nâng cao nhận thức trong nữ CBCCVC trong việc thực hiện và chấp hành pháp luật nói chung, trong đó có luật bình đẳng giới nói riêng; góp phần xóa bỏ các định kiến giới, khắc phục tư tưởng tự ti, an phận của một bộ phận chị em; nêu cao tinh thần tự chủ, đoàn kết, vượt khó vươn lên để không ngừng tiến bộ, đóng góp ngày càng nhiều cho gia đình và xã hội.
          Bên cạnh đó, Công đoàn trường đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong đội ngũ nữ CBCCVC gắn với phong trào thi đua khác do Công đoàn ngành, Tổng LĐLĐ Việt Nam và phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động; Phát động phong trào thi đua Phụ nữ “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; Động viên, khích lệ chị em ra sức thi đua nâng cao hiệu quả công tác, góp phần vào việc hoàn thiện chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.
         Công đoàn trường tích cực tham mưu cấp ủy và lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện cho nữ CBCCVC nâng cao năng lực, trình độ, phát huy năng lực, sở trường, tham gia các hoạt động quản lý, nghiên cứu; Tích cực tham mưu công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Công đoàn các cấp, lựa chọn cán bộ nữ có đủ năng lực, phẩm chất… tham gia BCH, BTV, đảm bảo chỉ tiêu về cán bộ nữ. Hiện nay, trong tổng số 289 CBCCVC của nhà trường, nữ CBCCVC là 150 chị, chiếm 51,9%; trong đó có 2 chị tham gia BCH Đảng ủy, 4 chị tham gia BCH Công đoàn trường; trong đội ngũ lãnh đạo chủ chốt cơ quan chuyên môn, số lượng nữ là 12 trong tổng số 38 đồng chí.
          Ủy ban kiểm tra Công đoàn trường tích cực phối hợp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực thi chính sách liên quan đến lao động nữ, BĐG trong đơn vị; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho lao động nữ. Bên cạnh đó, Ban Nữ công Công đoàn trường cũng được kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động để làm tốt vai trò tham mưu cho BCH Công đoàn về công tác nữ cũng như công tác vận động nữ CNVCLĐ và bình đẳng giới.
          Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ CBCCVC được Công đoàn trường đặc biệt quan tâm: tích cực phối hợp cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể CT-XH tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho lao động nữ trong nhà trường (tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10…); Quan tâm, giáo dục thế hệ trẻ, tổ chức các hoạt động nhân ngày Tết Trung thu, Tết thiếu nhi 1-6, tổ chức sinh hoạt hè cho các cháu TNNĐ là con em CBCCVC trong nhà trường; Quan tâm chăm sóc sức khỏe nữ CBCCVC, phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tư vấn sức khỏe giới tính… Ngoài ra, Công đoàn trường cũng tích cực tham mưu với chính quyền trong việc bố trí việc làm phù hợp năng lực trình độ của lao động nữ trong nhà trường, xem xét các kiến nghị của CBCCVC để phản ánh với cấp có thẩm quyền…
          Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban giám hiệu, Công đoàn trường, Nữ công trường, tập thể nhà trường nói chung, cá nhân chị em phụ nữ nói riêng đã gặt hái được những thành tích đáng kể, nhiều chị em đã đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, Phụ nữ "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" các cấp, nhiều chị có gia đình đạt "Gia đình Nhà giáo văn hoá”. Toàn trường có 2 chị có trình độ Tiến sĩ, 7 chị đang học nghiên cứu sinh trong và ngoài nước … Các chị em đã cố gắng nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người vợ, người mẹ trong gia đình.
           Nữ CBCCVC nhà trường luôn thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương của Đảng, Nhà nước và các phong trào thi đua của ngành giáo dục; luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau; là những hạt nhân tích cực trong cuộc vận động ''xây dựng gia đình văn hóa”. Trong công tác chuyên môn các chị em luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập nâng cao trình độ, thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu công việc. Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, các chị em còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội, hăng say với hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ. Trong gia đình, chị em là những người vợ, người mẹ hết mực thương yêu chồng con, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình văn hóa mới…
          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau: Nhận thức về công tác nữ của cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn còn có những điểm chưa thật sự thấu đáo; Biểu hiện định kiến giới vẫn còn tồn tại trong nhận thức của một bộ phận CBCCVC; Một số đơn vị chưa thực sự quan tâm sâu sát đến hoạt động của tổ nữ công; Nội dung sinh hoạt định kỳ, hình thức tuyên truyền còn chưa phong phú, đa dạng; Việc xây dựng quy hoạch đào tạo bồi dưỡng, đề bạt cán bộ nữ chưa kịp thời đảm bảo tính liên tục; Công tác tuyển sinh của Nhà trường trong vài năm qua có những khó khăn nhất định làm ảnh hưởng đến đời sống, việc làm, tâm tư của CBCCVC nhà trường, làm giảm chất lượng, hiệu quả của các phong trào thi đua. Đội ngũ cán bộ làm công tác Công đoàn đều hoạt động kiêm nhiệm, thời gian dành cho hoạt động chưa nhiều, các kỹ năng nghiệp vụ về công tác này còn hạn chế; Một số nữ CBCCVC còn dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình nên chưa tích cực tham gia các phong trào thi đua của đơn vị…
         Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, tồn tại trong 2 năm thực hiện kế hoạch hành động VSTBPN giai đoạn 2016-2020; trong thời gian tới, Công đoàn trường ĐHCNQN sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; tiếp tục triển khai kế hoạch hành động thực hiện bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBCCVC về tầm quan trọng của BĐG đối với sự phát triển xã hội, của cộng đồng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch hành động VSTBPN, đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ nữ ; Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn, công tác nữ công; Tăng cường các hoạt động giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong việc thực hiện BĐG và VSTBPN; Tiếp tục tham gia với lãnh đạo chuyên môn kiến nghị bố trí việc làm và chăm lo đời sống nữ CBCCVC; Tập hợp, xem xét kiến nghị của CBCCVC để phản ánh với cấp có thẩm quyền; Quan tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lao động nữ; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ CBCCVC; Tổ chức tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện kế hoạch hành động giai đoạn 2016-2020, đề xuất tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới…
45539042 327186778078786 806468813783564288 n
 

                                                                                                                                                                             Hải An
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay7,799
  • Tháng hiện tại193,458
  • Tổng lượt truy cập39,075,032
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây