Tài liệu sinh hoạt lớp Tháng 4 năm 2024

Tài liệu sinh hoạt lớp Tháng 4 năm 2024

 05:38 26/03/2024

Các văn bản sinh hoạt lớp Tháng 4 năm 2024 tải về tại đây

Tài liệu sinh hoạt lớp Tháng 3 năm 2024

Tài liệu sinh hoạt lớp Tháng 3 năm 2024

 22:24 28/02/2024

Tài liệu sinh hoạt lớp xem tại đây:

Tuần sinh hoạt Công dân sinh viên năm học 2023 - 2024

Tuần sinh hoạt Công dân sinh viên năm học 2023 - 2024

 10:37 30/10/2023

Ngày 23/10/2023 trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã tổ chức chương trình “Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên” năm học 2023 -2024, với mục đích nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, chương trình còn giúp cho sinh viên hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của một công dân; thông qua buổi sinh hoạt các em còn được phổ biến và hiểu rõ các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên.

Danh mục TL học tập Tuần sinh hoạt Công dân sinh viên 2023 - 2024

Danh mục TL học tập Tuần sinh hoạt Công dân sinh viên 2023 - 2024

 21:35 17/10/2023

Danh mục tài liệu giảng dạy và học tập tuần sinh hoạt Công dân sinh viên năm học 2023 - 2024:

Một số Văn bản phổ biến tại SHL Tháng 7 năm 2003

Một số Văn bản phổ biến tại SHL Tháng 7 năm 2003

 05:51 19/07/2023

Thời gian sinh hoạt lớp: 7h00 - 7h50Địa điểm: Giảng đường D1Tải tài liệu tại đây:

Tài liệu sinh hoạt lớp Tháng 5 năm 2023

Tài liệu sinh hoạt lớp Tháng 5 năm 2023

 00:14 04/05/2023

Một số nội dung sinh hoạt lớp:

Một số nội dung Sinh hoạt lớp tháng 4 năm 2023

Một số nội dung Sinh hoạt lớp tháng 4 năm 2023

 04:21 31/03/2023

Tải tài liệu sinh hoạt lớp tại đây:

Một số tài liệu sinh hoạt lớp tháng 11 năm 2022

Một số tài liệu sinh hoạt lớp tháng 11 năm 2022

 05:30 01/11/2022

Một số văn bản sử dụng trong Sinh hoạt lớp tháng 11

Một số văn bản phổ biến trong  SHL Tháng 9 năm 2022

Một số văn bản phổ biến trong SHL Tháng 9 năm 2022

 02:30 14/09/2022

Một số văn bản phổ biến cho sinh viên trong buổi sinh hoạt lớp:

Tài liệu SH lớp Tháng 8.2022

Tài liệu SH lớp Tháng 8.2022

 00:17 26/07/2022

Thầy, Cô tải một số tại liệu phục vụ sinh hoạt lớp tại đây:

Một số nội dung sinh hoạt lớp tháng 3 năm 2022

Một số nội dung sinh hoạt lớp tháng 3 năm 2022

 00:19 11/03/2022

Tải một số nội dung sinh hoạt lớp tại đây:

TL sinh hoạt lớp Tháng 1 năm 2022

TL sinh hoạt lớp Tháng 1 năm 2022

 04:48 05/01/2022

Xem một số văn bản phục vụ cho sinh hoạt lớp thán 1 năm 2022 tại đây:

Tài liệu sinh hoạt lớp tháng 8 năm 2021

Tài liệu sinh hoạt lớp tháng 8 năm 2021

 06:27 03/08/2021

Các thầy cô tải tài liệu sinh hoạt lớp tháng t về tại đây.

Chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ Tổ quốc Quý 1 năm 2021

Chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ Tổ quốc Quý 1 năm 2021

 05:27 18/01/2021

Sáng ngày 18/01/2021, Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã tổ chức Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ Tổ quốc quý 1 năm 2021. Đây là buổi chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ Tổ quốc đầu tiên trong năm 2021 và cũng là buổi đến trường đầu tiên trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Tuần sinh hoạt công dân của tân sinh viên năm 2020

Tuần sinh hoạt công dân của tân sinh viên năm 2020

 10:54 15/10/2020

Từ ngày 12/10 đến ngày 16/10 các Tân sinh viên khóa học 2020 - 2024 của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã bước vào “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khóa học. Đây là tuần lễ học tập bắt buộc, có ý nghĩa quan trọng đối với Tân sinh viên trước khi các em bước vào học chính thức. Sinh hoạt công dân Sinh viên đầu khóa là hoạt động thường niên Nhà trường dành cho Tân sinh viên nhằm mang đến không gian giao lưu, kết nối giữa tân sinh viên với nhà trường cũng như với các sinh viên đồng khóa và các anh chị sinh viên đi trước.

Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ Tổ Quốc quý 2 năm 2020

Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ Tổ Quốc quý 2 năm 2020

 03:30 15/06/2020

Chào cờ là một nghi thức quan trọng, thể hiện tình yêu Tổ quốc và lòng tự hào của dân tộc Việt Nam. Lễ Chào cờ nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, nhắc nhở công dân tinh thần phụng sự Tổ quốc, nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi thành viên đối với công việc. Sáng ngày 15/6/2020, Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã tổ chức Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ Tổ quốc quý 2 năm 2020.

Tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên năm 2019

Tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên năm 2019

 00:40 13/09/2019

Ngày 09/9 đến ngày 13/9/2019 Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tổ chức tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên năm học 2019 – 2020 cho toàn bộ sinh viên khóa 9, khóa 10, khóa 11 của Nhà trường

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa của các tân sinh viên K12

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa của các tân sinh viên K12

 05:01 28/08/2019

Ngày 19/8/2019, các Tân sinh viên Khóa 12 của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã bước vào “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu khóa năm học 2019 - 2020. Đây là tuần lễ học tập bắt buộc, có ý nghĩa quan trọng đối với Tân sinh viên trước khi các em bước vào học chính thức.

Chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ Tổ Quốc tháng 8 năm 2019

Chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ Tổ Quốc tháng 8 năm 2019

 22:05 07/08/2019

Sáng ngày 05/8/2019 , Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị tháng 8 năm 2019 của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh đã được tổ chức nghiêm túc, thiêng liêng.

Tài liệu phục vụ học tập và giảng dạy Tuần sinh hoạt CD - HSSV năm 2019

Tài liệu phục vụ học tập và giảng dạy Tuần sinh hoạt CD - HSSV năm 2019

 22:05 05/08/2019

Một só tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập Tuần sinh hoạt Công dân học sinh sinh viên năm học 2019 - 2020