Tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên năm 2019

Thứ sáu - 13/09/2019 00:40
Ngày 09/9 đến ngày 13/9/2019 Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tổ chức tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên năm học 2019 – 2020 cho toàn bộ sinh viên khóa 9, khóa 10, khóa 11 của Nhà trường
“Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” là một hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của học sinh, sinh viên (HSSV). Thông qua hoạt động này, HSSV sẽ được: Nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - sinh viên thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác sinh viên; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

Nội dung cụ thể của Tuần sinh hoạt Công dân học sinh sinh viên năm học 2019 – 2020 là: Quán triệt những nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và HSSV (Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng); Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo…. Các Quy định của Pháp luật liên quan tới HSSV; Các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên; Công tác hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp cho Học sinh sinh viên; Giải đáp các quy chế, các nội dung về hoạt động Đoàn, Hội; Các chính sách về khởi nghiệp.

            Đặc biệt trong Tuần sinh hoạt Công dân học sinh sinh viên năm nay, nhà trường đã phối hợp với chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 để giảng dạy cho sinh viên các nội dung:Cơ hội và thách thức của sinh viên thời CMCN 4.0; Những kỹ năng cần thiết để lãnh đạo;Trang tính bảng trực tuyến cho người mới sử dụng; àm việc hiệu qủa với trang trình bày trực tuyến;Kỹ năng thể hiện bản thân.

            Thông qua Tuần công dân - sinh viên, nhà trường cũng hy vọng những thông tin bổ ích được truyền đạt tới sinh viên sẽ là một trong những nền tảng để sinh viên hoạch định phương pháp và mục tiêu phấn đấu của bản thân cho phù hợp, đạt được kết quả học tập tốt, và thành công trong năm học 2019 - 2020

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn