Quy định mức học phí đào tạo theo học chế tín chỉ đối với sinh viên Đại học K9 chính quy dài hạn

Quy định mức học phí đào tạo theo học chế tín chỉ đối với sinh viên Đại học K9 chính quy dài hạn

Số kí hiệu 125A/QĐ-ĐHCNQN
Ngày ban hành 13/06/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Quy định
Cơ quan ban hành Phòng Tài chính kế toán
Người ký Nguyễn Đức Tính

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Phòng Tài chính kế toán"

Các văn bản cùng người ký "Nguyễn Đức Tính"