Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án

Số kí hiệu 380A/QĐ-ĐHCNQN
Ngày ban hành 28/03/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực Quy định
Cơ quan ban hành Phòng Tổ chức cán bộ
Người ký Nguyễn Đức Tính

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Phòng Tổ chức cán bộ"

Các văn bản cùng người ký "Nguyễn Đức Tính"