Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Số kí hiệu 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BT
Ngày ban hành 19/11/2006
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Thông tư
Lĩnh vực Công tác sinh viên
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục & Đào tạo
Người ký Trần Văn Nhung

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thông tư"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Bộ Giáo dục & Đào tạo"

Các văn bản cùng người ký "Trần Văn Nhung"