Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

Số kí hiệu 19/2012/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 31/05/2012
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Thông tư
Lĩnh vực Công tác sinh viên
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục & Đào tạo
Người ký Trần Quang Quý

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thông tư"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Bộ Giáo dục & Đào tạo"

Các văn bản cùng người ký "Trần Quang Quý"