Quy định nhiệm vụ các thành viên hội đồng cố vấn

Quy định nhiệm vụ các thành viên hội đồng cố vấn

Số kí hiệu 10/QĐ-ĐHCNQN
Ngày ban hành 18/08/2015
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quy định
Lĩnh vực Quy định
Cơ quan ban hành Phòng Thanh tra & KĐCL
Người ký Nguyễn Đức Tính

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quy định"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Phòng Thanh tra & KĐCL"

Các văn bản cùng người ký "Nguyễn Đức Tính"