Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tổ chức nói chuyện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Thứ hai - 20/05/2019 00:18
Tháng 5 về, chúng ta lại nhớ ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người đã cống hiến, hy sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc, cho ấm no, hạnh phúc, hòa bình của nhân dân. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường, ai cũng có thể học theo, để làm theo, để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt trong xã hội.
Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tổ chức nói chuyện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019
Thực hiện kế hoạch số 52-KH/ĐU ngày 21/2/2019 của Đảng ủy trường ĐHCNQN về Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII; Hưởng ứng tháng công nhân năm 2019 và hướng tới kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; ngày 18/5/2019, tại Hội trường lớn cơ sở Yên Thọ, trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tổ chức buổi sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn”.
Tham dự chương trình có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, BGH, BCH Công đoàn trường cùng toàn thể CBCCVC trong toàn trường. Tại chương trình, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền giảng những nội dung cơ bản về chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 - “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, mục đích, yêu cầu cảu việc học tập chuyên đề năm 2019 là tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Trung ương.
Hướng dẫn nêu rõ, sau học tập, các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.
Chương trình là một hoạt động chính trị - xã hội của trường ĐHCNQN trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nhằm tuyên truyền sâu rộng trong CBCCVC trong nhà trường về tư tưởng, tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các đề án thực hiện.
Thông qua chương trình nhằm nâng cao nhận thức và tình cảm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thực thực hiện tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của CBCCVC trong nhà trường; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng lãng phí và các tệ nạn xã hội khác; góp phần làm cho tấm gương đạo đức của Bác Hồ lan tỏa, được làm theo…
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn