Thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo

Hướng dẫn Thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo

Số kí hiệu 43/2006/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 19/10/2006
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Thông tư
Lĩnh vực Thanh tra
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục & Đào tạo
Người ký Nguyễn Thiện Nhân

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thông tư"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Bộ Giáo dục & Đào tạo"

Các văn bản cùng người ký "Nguyễn Thiện Nhân"