Sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của liên tịch bộ Tài chính- Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển ( Lệ phí tuyển sinh) đại học, c

Sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của liên tịch bộ Tài chính- Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển ( Lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Số kí hiệu 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT
Ngày ban hành 07/03/2013
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Thông tư
Lĩnh vực Tài chính kế toán
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục & Đào tạo
Người ký Nguyễn Vinh Hiển

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thông tư"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Bộ Giáo dục & Đào tạo"

Các văn bản cùng người ký "Nguyễn Vinh Hiển"