Chuẩn đầu ra ngành Khai thác mỏ trình độ thạc sĩ 2022

Chuẩn đầu ra ngành Khai thác mỏ trình độ thạc sĩ 2022

 •   05/01/2023 10:25:07 PM
 •   Đã xem: 49

Chuẩn đầu ra ngành Khai thác mỏ trình độ thạc sĩ 2022

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra 2 CTĐT trình độ thạc sĩ

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra 2 CTĐT trình độ thạc sĩ

 •   05/01/2023 10:23:03 PM
 •   Đã xem: 41

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra 2 CTĐT trình độ thạc sĩ

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Khai thác mỏ trình độ ThS 2020

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Khai thác mỏ trình độ ThS 2020

 •   31/05/2020 10:33:00 PM
 •   Đã xem: 116

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Khai thác mỏ trình độ ThS 2020

Chuẩn đầu ra chuyên ngành kỹ thuật điện trình độ ThS 2020

Chuẩn đầu ra chuyên ngành kỹ thuật điện trình độ ThS 2020

 •   31/05/2020 10:31:00 PM
 •   Đã xem: 117

Chuẩn đầu ra chuyên ngành kỹ thuật điện trình độ ThS 2020

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra 2 chuyên ngành đào tạo ThS 2020

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra 2 chuyên ngành đào tạo ThS 2020

 •   31/05/2020 10:11:00 PM
 •   Đã xem: 123

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra 2 chuyên ngành đào tạo ThS 2020

Chuẩn đầu ra 2 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ 2019

Chuẩn đầu ra 2 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ 2019

 •   15/03/2019 09:31:00 PM
 •   Đã xem: 107

Chuẩn đầu ra 2 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ 2019

Chuẩn đầu ra 2 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ 2018

Chuẩn đầu ra 2 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ 2018

 •   08/01/2018 08:24:00 PM
 •   Đã xem: 112

Chuẩn đầu ra 2 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ 2018

Chuẩn đầu ra 2 CTĐT thạc sĩ 2017

Chuẩn đầu ra 2 CTĐT thạc sĩ 2017

 •   31/12/2017 04:39:00 AM
 •   Đã xem: 112

Chuẩn đầu ra Kỹ thuật điện và Khai thác mỏ trình độ thạc sĩ năm 2017