Nghị quyết về việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển Nhà trường trước mắt và tới năm 2020

Thứ sáu - 14/03/2014 05:07
I. Tình hình chung : Tới quí IV năm 2013, toàn trường có 394 công chức, viên chức. Đảng bộ Nhà trường có 19 chi bộ với 234 Đảng viên; Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường gồm 11 đồng chí , trong đó ban thường vụ 03 đồng chí ; Có 03 ban xây dựng Đảng và Văn phòng Đảng ủy. Chính quyền : Có 24 đơn vị trực thuộc giám hiệu gồm các khoa đào tạo, các phòng, ban , trung tâm; Ban giám hiệu gồm 04 đồng chí. Các đoàn thể có : Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội CCB, Hội Sinh viên và một số hội nghề nghiệp khác. Hiện tại, Nhà trường đã được cấp trên phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lí cho các giai đoạn : 2013-2015 và 2016 – 2021 ; Nhà trường đã quyết định quy hoạch theo thẩm quyền cán bộ cấp khoa, phòng , ban, trung tâm cho giai đoạn 2013-2018.
          Trong nhiệm kì kế tiếp, một số cán bộ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm sẽ được nghỉ chế độ giữa nhiệm kỳ 2013 – 2015 và  giữa nhiệm kỳ 2016 – 2021 ; Một số  đơn vị chính quyền còn chưa bổ nhiệm cấp trưởng.
          Thực trạng  cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ LLCT, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý Nhà nước cho các giai đoạn 2013- 2016, 2016-2021 trong quy hoạch đối chiếu với tiêu chuẩn chung theo điều lệ trường đại học còn chưa đáp ứng được phần lớn các nội dung theo chức danh quy hoạch. Nguyên nhân chính do công tác rà soát, bổ sung và đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ chưa kịp thời ; công tác bồi dưỡng cán bộ chưa bám sát vào chức danh quy hoạch và chưa kịp thời. Điều đó dẫn đến sự cần thiết phải có những giải pháp tích cực trong bồi dưỡng cán bộ trọng tâm, trọng điểm để đáp ứng ngay cho công tác bổ nhiệm cán bộ trước mắt và lâu dài.
 
II.   Quan điểm chỉ đạo, mục tiêu
1- Quan điểm chỉ đạo
          - Bám sát, thực hiện nghiêm túc các quyết định : Quyết định phê duyệt số 991 - QĐ/ TQN  ngày 04 tháng 6  năm 2013 của Đảng bộ Than Quảng ninh về việc : rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Đảng giai đoạn 2013 – 2015 và quy hoạch cán bộ Đảng giai đoạn 2016 – 2021 ; Quyết định phê duyệt số 67-QĐ/BCSĐ ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Ban cán sự Đảng Bộ Công thương về việc : rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2013 – 2015 và quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 – 2021; . Quyết định ngày 01 tháng 10 năm 2012 của Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt quy hoạch cấp trưởng khoa, phòng ,ban, trung tâm giai đoạn 2013 – 2018.
          - Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch gắn với kiểm điểm cán bộ theo chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
          - Công tác bồi dưỡng sau qui hoạch phải được thực hiện đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ theo chức danh quy hoạch  kịp thời;  trước mắt cho chuyển giao thế  hệ cán bộ nghỉ chế độ trong nhiệm kỳ đương nhiệm; Gắn công tác cán bộ với công tác tổ chức.
2. Mục tiêu :
Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực trình độ chuyên môn và quản lý, tâm huyết với nghề nghiệp; đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm sự chủ động, kế tiếp kịp thời  giữa các thế hệ cán bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý Nhà trường hội nhập , phát triển trước mắt và lâu dài.
III. Nhiệm vụ và giải pháp
1. Kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên; đánh giá cán bộ, công chức, viên chức định kỳ nghiêm túc, làm cơ sở cho rà soát , bổ sung quy hoạch.
2. Rà soát,  bổ sung quy hoạch và đưa ra khỏi qui hoạch cán bộ không đủ điều kiện theo qui hoạch đã được cấp trên chuẩn y và qui hoạch cấp trường theo đúng quy trình; kết quả quy hoạch này đảm bảo liên tục đáp ứng tiêu chuẩn, hợp lý về cơ cấu, độ tuổi, tỷ lệ nữ và được công bố ngay từ quí I hàng năm.
3. Bổ nhiệm cán bộ kịp thời, đáp ứng hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý hiện tại của Nhà trường; Trước tiên , bổ nhiệm cán bộ đối với các  đơn vị còn chưa có  cấp trưởng.  Quy trình, thủ tục tiến hành bổ nhiệm đảm bảo dân chủ, minh bạch, đúng quy định.
4. Lập kế hoạch bồi dưỡng, luân chuyển sau quy hoạch hàng năm đáp ứng theo quy hoạch.  Chuẩn vị sẵn sàng bổ nhiệm cán bộ khi có yêu cầu. Người đứng đầu  đơn vị có trách nhiệm bồi dưỡng, đào tạo cấp phó và chuẩn bị nguồn thay thế cấp trưởng; lựa chọn, giới thiệu để đề nghị bổ nhiệm cấp phó.
5. Giám sát và tăng cường kiểm tra việc lập kế hoạch bồi dưỡng và thực hiện công tác bồi dưỡng sau quy hoạch ngắn hạn và dài hạn.
6. Về công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức : Cán bộ, đảng viên phải là tấm gương trong việc tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động khắc phục yếu kém  theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4- khóa XI; gắn công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
IV. Tổ chức thực hiện
1. Đảng bộ Nhà trường xây dựng chương trình công tác triển khai thực hiện nghị quyết.
2. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ chủ trì trong công tác hướng dẫn quán triệt nghị quyết, tuyên truyền quá trình thực hiện nghị quyết tới toàn thể Cán bộ, Đảng viên, CCVC và HS-SV trong toàn Trường.
3. Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội CCB xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp với tình hình, đặc điểm chung của Nhà trường .
4. Văn phòng Đảng uỷ và Ban chấp hành ĐTN chủ trì phối hợp với các ban xây dựng Đảng hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghị quyết ; §ịnh kỳ báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường.
5. Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ giám sát, kiểm tra trong quá trình thực hiện nghị quyết./.
                                                                         T/M Ban chấp hành
                                                                                    Bí thư
 
 
 
 
 
                                                                             Hoàng Văn Khánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn