Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh chú trọng phát triển Đảng từ những sinh viên xuất sắc

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh chú trọng phát triển Đảng từ những sinh viên xuất sắc

  •   24/05/2024 04:10

Phát triển đảng trong sinh viên là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (ĐHCNQN) nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Trường luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các sinh viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của đảng. Những đảng viên trẻ không chỉ có thành tích học tập tốt mà còn đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.

File đính kèm:
Quy trình, nội dung, cách thức tổ chức một buổi sinh hoạt chi bộ

Quy trình, nội dung, cách thức tổ chức một buổi sinh hoạt chi bộ

  •   19/10/2022 05:59

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thì Chi ủy, chi bộ họp thường lệ mỗi tháng một lần; họp bất thường khi cần.Do đó, để có thể tổ chức một buổi sinh hoạt chi bộ đảm bảo chất lượng, hiệu quả, cấp ủy chi bộ cần chuẩn bị và thực hiện những nội dung sau:

File đính kèm: