Hướng dẫn 02-HD/ĐU về công tác giám sát, phân công nhiệm vụ giám sát trong chi bộ

  •   26/04/2021 09:00:00 AM
  •   Đã xem: 330
  •   Phản hồi: 0

File đính kèm:
Tải xuống file này (thong-bao-trien-khai-hd-so-02-ve-ktgs-chi-bo-2021) Tải file tại đây 38.42 KB

Biểu mẫu Kết nạp Đảng - CBCNV

  •   13/08/2014 04:06:00 AM
  •   Đã xem: 2092
  •   Phản hồi: 0

Biểu mẫu kết nạp Đảng - CBCNV

File đính kèm:
Tải xuống file này (bieu-mau-knd-cbcnv) Biểu mẫu KNĐ 55.45 KB
Chuyển Đảng chính thức

Biểu mẫu chuyển đảng chính thức của CBCNV

  •   28/07/2014 10:57:00 PM
  •   Đã xem: 2097
  •   Phản hồi: 0

Biểu mẫu chuyển Đảng chính thức CB-CNV

File đính kèm:
Tải xuống file này (chuyen-dang-chinh-thuc-cbcnv) Biểu mẫu Chuyển Đảng chính thức 46.47 KB