Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ Trường Đại Học Công Nghiệp QN năm 2014

Thứ năm - 13/03/2014 05:17
- Căn cứ quy định Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Trung ương; - Căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2014 của BCH Đảng bộ than Quảng Ninh; Đảng uỷ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2014 như sau:

 
I. Chương trình công tác kiểm tra
 
TT     Nội dung công việc Thời gian Đối tượng kiểm tra Phụ
trách
Ghi
 chú
1 Kiểm tra công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi học phần và thi tốt nghiệp. Quý
II/2014
Chi bộ
Đào tạo-Tại chức, các khoa.
Trần Đình Hồng  
Chuyên đề
2 Kiểm tra việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng và quản lý tài chính đảng. Quý
III/2014
Các chi bộ, Văn phòng Đảng ủy Nguyễn Đức Tính  
3 Kiểm tra việc quán triệt  và chỉ đạo thực hiện các  nghị quyết của Đảng.  Quý
III/2014
Các bí thư chi bộ Hoàng Văn Khánh  
 
II. Chương trình công tác giám sát
TT     Nội dung công việc Thời gian Đối tượng giám sát Phụ
trách
Ghi
 chú
 
1
Giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao Thường xuyên Các chi uỷ viên, đảng uỷ viên Hoàng Văn Khánh  
2 Giám sát việc thực hiện  nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở các chi bộ trực thuộc Thường xuyên Các chi bộ trực thuộc Nguyễn Đức Tính  
3 Giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Quý
III/2014
05 chi bộ,
10 chi ủy viên
Trần Đình Hồng  
Chuyên đề
 
                TM. BCH ĐẢNG BỘ
Nơi nhận:                                                                                       BÍ THƯ
- UBKT Đảng ủy TQN;
- Các ban XD đảng, các chi bộ;
- Các đ/c Đảng ủy viên;
- Lưu VPĐU.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn