Thông báo tuyển sinh Liên thông VLVH, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp VLVH năm 2013

Thông báo tuyển sinh Liên thông VLVH, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp VLVH năm 2013

 21:02 06/01/2013

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh thông báo tuyển sinh đại học và liên thông hình thức vừa làm vừa học