Thông báo tuyển sinh hệ liên thông chính qui năm 2015

Thứ hai - 04/05/2015 05:54
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH

 
   
 
Số:197/TB-ĐHCNQN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
Quảng Ninh, ngày 04 tháng 5 năm 2015
 
THÔNG BÁO
TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2015
 
Căn cứ Quyết định số: 4361/QĐ-BCT ngày 16 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ công thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh;
Căn cứ Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/ TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh thông báo tuyển sinh hệ liên thông chính quy năm 2015 như sau:
1. Trình độ và ngành đào tạo:
Liên thông Cao đẳng lên Đại  học   Liên thông Trung cấp lên Cao đẳng
TT Các ngành Mã ngành   TT Các ngành Mã ngành
1 Kế toán D340301   1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa C510303
2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá D510303  
3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử D510301   2 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử C510301
4 Kỹ thuật mỏ D520601  
5 Kỹ thuật tuyển khoáng D520607   3 Quản trị kinh doanh C340101
6 Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ D520503   4 Kế toán C340301
2. Chỉ tiêu tuyển sinh: chung cho tất cả các ngành.
Liên thông Cao đẳng lên Đại học: 400 sinh viên;
Liên thông Trung cấp lên Cao đẳng: 200 sinh viên.
3. Đối tượng tuyển sinh:  Thí sinh tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chính quy của tất cả các trường trong cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh theo hai phương thức.
4.1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.
a. Tổ hợp môn xét tuyển: thí sinh phải đăng ký và dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 theo các tổ hợp môn sau để được xét tuyển:
- Toán, Vật lý, Hóa học;
- Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
- Toán, Hóa học; Tiếng Anh.
b. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:
Thời gian: từ ngày 25/7/2015 đến ngày 20/8/2015
Địa điểm: tại các cơ sở của trường:
- Yên Thọ - TX. Đông Triều – Quảng Ninh;
- Minh Thành – TX. Quảng Yên – Quảng Ninh.
 hoặc gửi thư bảo đảm theo địa chỉ: Tổ Tuyển sinh, Trường Đại học Công nghiệp     Quảng Ninh, Yên Thọ - TX. Đông Triều – Quảng Ninh.
c. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: theo quy định của Nhà trường (liên hệ tổ Tuyển sinh để có hoặc tải xuống từ website của trường), lệ phí xét tuyển 30.000đ.
d. Điệu kiện xét tuyển: điểm xét tuyển của thí sinh phải đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4.2. Phương thức 2: Nhà trường tổ chức thi tuyển.
a. Môn thi: thí sinh dự thi ba môn.
- Môn cơ bản: Toán phổ thông;
- Môn cơ sở ngành: cụ thể theo ngành;
- Môn chuyên ngành: cụ thể theo chuyên ngành.
b. Hồ sơ đăng ký dự thi: theo quy định của Nhà trường (liên hệ tổ Tuyển sinh để có hoặc tải xuống từ website của trường).
c. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự thi:
Thời gian: từ ngày 08/6/2015 đến ngày 10/7/2015;
Địa điểm: Tổ Tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh,
                 Yên Thọ - TX. Đông Triều – Quảng Ninh hoặc
                  Minh Thành – TX. Quảng Yên – Quảng Ninh.
d. Thời gian ôn thi: từ 13/7/2015 đến 02/8/2015.
e. Ngày thi: 08 và 09 tháng 8 năm 2015.
f. Điều kiện: điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.
5. Điều kiện xác định thí sinh trúng tuyển:
Nhà trường xác định thí sinh trúng tuyển theo nguyên tắc lấy tổng điểm ba môn cộng điểm ưu tiên (nếu có), rồi xét từ cao xuống thấp của tất cả các thí sinh đảm bảo điều kiện xét tuyển ở cả hai phương thức tuyển sinh (không phân biệt thí sinh tham gia tuyển sinh liên thông theo phương thức nào).
Mọi chi tiết xin liên hệ Tổ Tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Yên Thọ - TX. Đông Triều – Quảng Ninh, SĐT: (033)3871620 – 0915 535 767 – 0973482666 -  0902265472,  website: http://www.qui.edu.vn
Nơi nhận:
- BGH: (04);
- Các đơn vị trong toàn trường;
- Lưu: VT, ĐT (02).
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
  
 
 
 
Ts. Nguyễn Đức Tính
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn