Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Thứ hai - 25/07/2016 22:16
Căn cứ Quyết định số 393- QĐ/ĐU ngày 27/6/2016 của Đảng uỷ Than Quảng Ninh về việc mở lớp lý luận chính trị cho đảng viên mới. Ngày 11/7/2016, Đảng ủy Công ty than Mạo Khê tổ chức lớp lý luận chính trị cho đảng viên mới. Tham gia lớp lý luận chính trị có các đảng viên mới thuộc Đảng bộ Than Mạo Khê, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê, Chi bộ Trung tâm Y tế than khu vực Mạo Khê và 41 đảng viên mới là GV, CNV và HSSV trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Lê Ngọc Dũng UVBTV- Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và củng cố niềm tin cho các đảng viên mới về đường lối, vai trò lãnh đạo của Đảng. Để đạt được mục tiêu của khóa học, đồng chí Lê Ngọc Dũng đề nghị các đảng viên mới chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế của lớp học và tập trung theo dõi, nghiên cứu các nội dung được hướng dẫn.

Trong thời gian từ ngày 11/7/2016 đến ngày 16/7/2016, các đảng viên mới được các giảng viên thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh và Đảng ủy Công ty than Mạo Khê truyền đạt 9 chuyên đề cơ bản: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành Than và Công ty trong thời gian tới; tăng cường quốc phòng và an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, lớp học còn được cán bộ giảng viên Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh trực tiếp bồi dưỡng chuyên đề kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4 là các đảng viên mới kết nạp. Kết thúc khóa học, các học viên đã viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên, trên cơ sở đó để mỗi đảng viên mới xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn