Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp Trung cấp K54

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp Trung cấp K54

 •   29/10/2013 08:17:00 PM
 •   Đã xem: 2262
 •   Phản hồi: 0

Thông báo về việc tổ chức học lại cho các học sinh, sinh viên học theo niên chế

Thông báo về việc tổ chức học lại cho các học sinh, sinh viên học theo niên chế

 •   07/10/2013 11:20:00 PM
 •   Đã xem: 2613
 •   Phản hồi: 0

Học sinh, sinh viên các lớp niên chế có nhu cầu học lại các học phần chưa đạt, nộp đơn xin học lại (theo mẫu) trực tiếp tại phòng Đào tạo từ ngày 07/10/2013 đến ngày 11/10/2013.

Thời khóa biểu của các sinh viên Đại học K6 và Cao đẳng K23 đợt 2

Thời khóa biểu của các sinh viên Đại học K6 và Cao đẳng K23 đợt 2

 •   02/10/2013 02:11:00 AM
 •   Đã xem: 2588
 •   Phản hồi: 0

Kế hoạch học chính trị đầu khóa Cao đẳng K23, Đại học K6

Kế hoạch học chính trị đầu khóa Cao đẳng K23, Đại học K6

 •   23/08/2013 08:24:00 AM
 •   Đã xem: 2878
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa các lớp Trung cấp chuyên nghiệp K53

Thời khóa các lớp Trung cấp chuyên nghiệp K53

 •   02/10/2012 01:12:00 PM
 •   Đã xem: 2640
 •   Phản hồi: 0