Quyết định về việc buộc sinh viên thôi học kỳ I năm học 2015 - 2016

Thứ hai - 04/04/2016 02:55
File đính kèm:
Tải xuống file này (danh-sach-sinh-vien-bi-buoc-thoi-hoc) Danh sách đính kèm quyết định 176.00 KB
BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số: 56/QĐ-ĐHCNQN           Quảng Ninh, ngày 21 tháng 3 năm 2016
 
                                                                   QUYẾT ĐỊNH 
                                  Về việc buộc sinh viên thôi học kỳ I năm học 2015 - 2016
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
 
- Căn cứ Quy chế 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 về đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính qui theo học chế tín chỉ để cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học HS-SV;
- Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ  ban hành kèm theo Quyết định số 331/2011/QĐ-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh;
- Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-ĐHCNQN ngày 3 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản số 11/BB-ĐHCNQN ngày 14/3/2016 của Hội đồng cuộc họp về việc xét học tiếp, cảnh báo và buộc thôi học đối với sinh viên các lớp đại học K5, K6, K7, K8 và cao đẳng K23, K24, K25 hệ chính quy học theo học chế tín chỉ học kỳ I năm học 2015 – 2016 họp ngày 14/3/2016;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,
 
                                                                    QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Buộc thôi học, trả về địa phương kể từ ngày 21/3/2016 những sinh viên thuộc các khóa đào tạo sau:
- Trình độ đào tạo ĐH:
+) Đối với K5:          03 sinh viên (có danh sách kèm theo);
+) Đối với K6:          19 sinh viên (có danh sách kèm theo);
+) Đối với K7:          15 sinh viên (có danh sách kèm theo);
+) Đối với K8:          17 sinh viên (có danh sách kèm theo);
- Trình độ đào tạo CĐ:
+) Đối với K25:        02 sinh viên (có danh sách kèm theo);
Lý do: Học lực kém, không đủ điều kiện để được học tiếp.
Điều 2: Trước khi về địa phương những sinh viên trên phải thanh toán đầy đủ các khoản còn nợ (nếu có) với Trường.
Điều 3: Các ông Trưởng phòng: Đào tạo, Công tác HSSV, Tài chính - Kế toán, Quản trị - DV công, Trưởng các khoa: Điện; Khoa học cơ bản; Kinh tế; Mỏ CT; CK - ĐL; TĐ - ĐC; CNTT; cố vấn học tập và các sinh viên có tên trên căn cứ Quyết định thi hành./.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn