Quyết định V/v chuyển ngành học cho học sinh, sinh viên

Thứ tư - 10/12/2014 19:41
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
                   
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc
Số: 320/ QĐ-ĐHCNQN Quảng Ninh, ngày 08 tháng 12 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
“ V/v Chuyển ngành học cho học sinh, sinh viên”
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
 
      Căn cứ Quyết định số 4361/QĐ-BCT ngày 16 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh;
      Căn cứ Quyết định số 331/2011/QĐ-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học công nghiệp Quảng Ninh về đào tạo theo học chế tín chỉ;
       Xét đề nghị đơn xin chuyển ngành của sinh viên;
       Theo đề nghị của ông trưởng Phòng Đào tạo,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Đồng ý chuyển ngành cho 295 sinh viên: 01 trình độ Cao đẳng K24, 01 sinh viên trình độ liên thông chính quy K7 và 293 sinh viên trình độ Đại học các lớp K5, K6, K7, sang học ngành học ngành, chuyên ngành ở trình độ tương ứng được ghi ở phần Phụ lục của quyết định này.
Điều 2:
          - Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của SV theo chế độ hiện hành.
          - Học phí của các học kỳ tiếp theo sinh viên nộp theo các lớp ngành và chuyên ngành mới chuyển đến.
          - Các sinh viên phải có trách nhiệm học bù, đăng ký học bổ sung, đóng học phí các học phần còn thiếu của ngành, chuyên ngành mới chuyển đến (đã được Nhà trường bố trí, sắp xếp trong các học kỳ trước) vào các học kỳ tiếp theo của các khóa học sau hoặc học kỳ học hè (nếu có).
Điều 3: Các ông Trưởng các phòng: Đào tạo, CT HS-SV, TC-KT, Khoa Điện, Khoa Mỏ công trình, Kinh tế, Cơ khí – Động lực, Khoa học cơ bản, Trắc địa – Địa chất, Công nghệ thông tin, Cố vấn học tập các lớp và SV có tên căn cứ Quyết định thi hành./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn