Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng 2022

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng 2022

 •   20/06/2022 10:56:00 PM
 •   Đã xem: 45

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng 2022

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2022

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2022

 •   20/06/2022 10:55:00 PM
 •   Đã xem: 41

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2022

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH 2022

 •   20/06/2022 10:54:00 PM
 •   Đã xem: 41

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin 2022

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin 2022

 •   20/06/2022 10:52:00 PM
 •   Đã xem: 39

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin 2022

Quy định chuẩn đầu ra về tin học cho sinh viên đại học

Quy định chuẩn đầu ra về tin học cho sinh viên đại học

 •   25/08/2022 10:51:11 PM
 •   Đã xem: 38

Quy định chuẩn đầu ra về tin học cho sinh viên đại học

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Tuyển khoáng 2020

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Tuyển khoáng 2020

 •   31/05/2020 10:07:00 PM
 •   Đã xem: 33

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Tuyển khoáng 2020

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ 2020

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ 2020

 •   31/05/2020 10:06:00 PM
 •   Đã xem: 37

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ 2020

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính ngân hàng 2020

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính ngân hàng 2020

 •   31/05/2020 10:03:00 PM
 •   Đã xem: 40

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính ngân hàng 2020

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán 2020

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán 2020

 •   31/05/2020 10:01:00 PM
 •   Đã xem: 31

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán 2020

File đính kèm:
Tải xuống file này (7.7ktoan-a03) Chuẩn đầu ra ngành Kế toán 2020 851.95 KB
Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh 2020

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh 2020

 •   31/05/2020 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 41

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh 2020

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật mỏ 2020

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật mỏ 2020

 •   31/05/2020 09:59:00 PM
 •   Đã xem: 37

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật mỏ 2020

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 2020

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 2020

 •   31/05/2020 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 46

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 2020

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH2020

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH2020

 •   31/05/2020 09:54:00 PM
 •   Đã xem: 42

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH2020

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin 2020

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin 2020

 •   31/05/2020 09:52:00 PM
 •   Đã xem: 38

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin 2020

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 2020

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 2020

 •   31/05/2020 09:51:00 PM
 •   Đã xem: 42

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 2020

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2020

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2020

 •   31/05/2020 09:49:00 PM
 •   Đã xem: 40

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2020

Quyết định ban hành CĐR 11 chương trình đào tạo trình độ ĐH 2020

Quyết định ban hành CĐR 11 chương trình đào tạo trình độ ĐH 2020

 •   31/05/2020 09:44:00 PM
 •   Đã xem: 40

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra 11 chương trình đào tạo trình độ đại học 2020

Chuẩn dầu ra chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn 2019

Chuẩn dầu ra chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn 2019

 •   12/05/2019 09:29:00 PM
 •   Đã xem: 28

Chuẩn dầu ra chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn 2019

Chuẩn đầu ra 28 chuyên ngành đào tạo đại học 2019

Chuẩn đầu ra 28 chuyên ngành đào tạo đại học 2019

 •   06/11/2019 08:28:00 PM
 •   Đã xem: 33

Chuẩn đầu ra 28 chuyên ngành đào tạo đại học 2019

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ ĐH 2022

 •   21/06/2022 05:43:00 AM
 •   Đã xem: 65

Chuẩn đầu ra ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ ĐH

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh trình độ ĐH 2022

 •   21/06/2022 05:41:00 AM
 •   Đã xem: 59

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh trình độ ĐH

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật tuyển khoáng trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật tuyển khoáng trình độ ĐH 2022

 •   21/06/2022 05:40:00 AM
 •   Đã xem: 48

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật tuyển khoáng trình độ ĐH

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ trình độ ĐH 2022

 •   21/06/2022 05:39:00 AM
 •   Đã xem: 61

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ trình độ ĐH

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật mỏ trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật mỏ trình độ ĐH 2022

 •   21/06/2022 05:37:00 AM
 •   Đã xem: 47

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật mỏ trình độ ĐH

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán trình độ ĐH 2022

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán trình độ ĐH 2022

 •   21/06/2022 05:36:00 AM
 •   Đã xem: 49

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán trình độ ĐH