Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh giao ban trực tuyến tháng 4/2020

Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh giao ban trực tuyến tháng 4/2020

 12:30 06/04/2020

Ngày 6/4/2020 Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh thực hiện hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 4/2020.Với sự có mặt tham gia của hơn 100 cán bộ chủ chốt của trường, thông qua phần mềm họp trực tuyến.