Thời khóa biểu kỳ 1 năm 2013-2014 các lớp Liên thông &VLVH

Thời khóa biểu kỳ 1 năm 2013-2014 các lớp Liên thông &VLVH

 •   14/06/2013 02:53:00 AM
 •   Đã xem: 3941
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa biểu kỳ 1 năm 2013-2014 các lớp Liên thông &VLVH

Kết quả thi tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2012

Kết quả thi tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2012

 •   19/12/2012 11:10:00 PM
 •   Đã xem: 3710
 •   Phản hồi: 0

Kết quả chấm phúc khảo tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2012

Kết quả chấm phúc khảo tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2012

 •   19/12/2012 06:53:00 AM
 •   Đã xem: 5163
 •   Phản hồi: 0

Thông báo trúng tuyển kỳ thi liên thông tuyển sinh đợt 2 năm 2012

Thông báo trúng tuyển kỳ thi liên thông tuyển sinh đợt 2 năm 2012

 •   06/12/2012 07:34:00 AM
 •   Đã xem: 4554
 •   Phản hồi: 0

Thông báo v/v nộp học phí học kỳ 1 năm học 2012-2013

Thông báo v/v nộp học phí học kỳ 1 năm học 2012-2013

 •   27/07/2012 08:54:00 AM
 •   Đã xem: 3037
 •   Phản hồi: 0

Thông báo v/v nộp học phí học kỳ 1 năm học 2012-2013

Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1 năm học 2012-2013

Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1 năm học 2012-2013

 •   27/07/2012 08:53:00 AM
 •   Đã xem: 2523
 •   Phản hồi: 0

Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1 năm học 2012-2013

Bảng điểm lớp Liên thông TC-CD KTM4B và CĐ-ĐH KTM 2C tốt nghiệp

Bảng điểm lớp Liên thông TC-CD KTM4B và CĐ-ĐH KTM 2C tốt nghiệp

 •   23/03/2012 08:51:00 AM
 •   Đã xem: 2601
 •   Phản hồi: 0

Bảng điểm lớp Liên thông TC-CD KTM4B và CĐ-ĐH KTM 2C tốt nghiệp

Điểm thi tốt nghiệp các lớp LT CĐ-ĐH K2 A, B, C

Điểm thi tốt nghiệp các lớp LT CĐ-ĐH K2 A, B, C

 •   23/03/2012 08:49:00 AM
 •   Đã xem: 3830
 •   Phản hồi: 0

Điểm thi tốt nghiệp các lớp LT CĐ-ĐH K2 A, B, C

Kết quả thi tuyển sinh hệ vừa học vừa làm, liên thông đợt 2 năm 2011

Kết quả thi tuyển sinh hệ vừa học vừa làm, liên thông đợt 2 năm 2011

 •   12/12/2011 07:47:00 AM
 •   Đã xem: 3700
 •   Phản hồi: 0

Hội đồng tuyển sinh hệ VHVL Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh chính thức công bố kết quả thi tuyển sinh hệ vừa học vừa làm, liên thông đợt 2 năm 2011.

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

 •   01/12/2011 07:36:00 AM
 •   Đã xem: 2764
 •   Phản hồi: 0

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học (Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày tháng năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy

Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy

 •   01/12/2011 07:35:00 AM
 •   Đã xem: 3032
 •   Phản hồi: 0

Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

 •   01/12/2011 07:33:00 AM
 •   Đã xem: 2725
 •   Phản hồi: 0

Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 06 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin tuyển sinh 2011

Thông tin tuyển sinh 2011

 •   02/03/2011 07:44:00 AM
 •   Đã xem: 3667
 •   Phản hồi: 0

Năm 2011 Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tuyển sinh hệ vừa làm vừa học (hệ tại chức cũ) và hình thức liên thông hệ chính quy như sau:

Thông báo phòng học ôn thi tuyển sinh đợt 2 năm 2011

Thông báo phòng học ôn thi tuyển sinh đợt 2 năm 2011

 •   01/02/2011 07:40:00 AM
 •   Đã xem: 4076
 •   Phản hồi: 0

Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học

Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học

 •   01/12/2010 07:37:00 AM
 •   Đã xem: 2735
 •   Phản hồi: 0

Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 09 /2010/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)