DANH SÁCH QUẦN CHÚNG ƯU TÚ THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2013

Thứ ba - 07/05/2013 20:42
Danh sách quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2013
ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
------------------------------------
 
 
Quảng Ninh, ngày 02  tháng 5  năm 2013
 
 

 
 
 
DANH SÁCH QUẦN CHÚNG ƯU TÚ THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2013
 (Tải danh sách tại đây)
Tải lịch học tập tại đây
TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh
Chi đoàn Chức vụ Quê quán
 1.  
Tô Khánh Duy 02/11/1992 Kế toán 3A Lớp trưởng Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Nguyễn Ngọc Phú 16/12/1992 Kế toán 3A Bí thư chi đoàn Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Phạm Thị Hương Quỳnh 08/3/1991 Kế toán 3A Sinh viên Lê Chân, Hải Phòng
 1.  
Vũ Thị Bích 17/09/1991 Kế toán 3B Bí thư CĐ Thụy Phong, Thái Thụy, Thái Bình
 1.  
Phạm Thị Nhung 19/09/1992 Kế toán 3B Sinh viên Hà Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương
 1.  
Bùi Thị Thu Hiền 10/10/1992 Kế toán 3B Lớp trưởng Đậu Liêu, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
 1.  
Vũ Thị Hoa 22/9/1991 Kế toán 3B Lớp phó Đông Xuân, Đông Hưng, Thái Bình
 1.  
Đặng Thị Thu Hà 20/11/1992 Kế toán 3C Phó Bí thư chi đoàn Quang Trung, Uông Bí - Quảng Ninh
 1.  
Lưu Thị Lam         16/08/1992 Kế toán 3C Sinh viên Cảnh Thụy, Yên Dũng, Bắc Giang
 1.  
Cù Thị Minh Hoa 23/11/1991 Kế toán 3C Sinh viên Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng
 1.  
Trần Thị Thu 02/06/1992 Kế toán 3D Lớp phó HT Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh
 1.  
Nguyễn Thị Lan Anh 18/07/1992 Kế toán 3D UV BCH HSV Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh
 1.  
Hà Thị Vui 05/07/1992 Kế toán 3D Sinh viên Đông Hải, Tiên Yên, Quảng Ninh
 1.  
Vũ Thị Nhẫn 16/10/1991 Kế toán 3E Lớp trưởng Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng
 1.  
Trần Thị Thương 25/12/1992 Kế toán 3E Lớp Phó Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng
 1.  
Nguyễn Thị Hợp 23/12/1991 Kế toán 3E Sinh viên Nam Dương, Nam Trực, Hải Phòng
 1.  
Lê Thị Lan Hương 04/09/1992 Kế toán 3E Sinh viên Tương Lĩnh, Nông Cống, Thanh Hóa
 1.  
Vũ Văn Hậu 14/03/1992 Kế toán 3E Phó CN CLB Liên Hòa, Quảng Yên, Quảng Ninh
 1.  
Lê Thị Nam Duyên 02/07/1992 Kế toán 3E Sinh viên Thái Đô, Thái Thụy, Thái Bình
 1.  
Nguyễn Thị Hợp 23/12/1991 Kế toán 3E Sinh viên Nam Dương, Nam Trực, Nam Định
 1.  
Vũ Thị Liên 16/04/1993 Kế toán 4A Lớp trưởng Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Đặng Thị Xuân 22/4/1993 Kế toán 4A Bí thư Chi đoàn Tiên Yên, Tiên Yên, Quảng Ninh
 1.  
Lê Thị Kim Ngân 03/07/1993 Kế toán 4A Sinh viên Thủy An, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Nguyễn Thị Trà My 22/03/1993 Kế toán 4A Sinh viên Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Nguyễn Kim Anh 08/07/1993 Kế toán 4B Lớp trưởng Hồng Phong, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Trần Hồng Anh 04/12/1993 Kế toán 4B Lớp phó Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Trần Thị Hồng Anh 11/10/1993 Kế toán 4B Sinh viên Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Lê Thùy Dung 08/10/1993 Kế toán 4B Sinh viên Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh
 1.  
Nguyễn Ngọc Ánh 31/03/1993 Kế toán 4B Sinh viên Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Hà Thị Vân 15/12/1993 Kế toán 4B Sinh viên Đông Hải, Tiên Yên, Quảng Ninh
 1.  
Đoàn Mạnh Long 20/11/1992 Kế toán 4C Đoàn viên Hồng Phong, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Nguyễn Thị Thanh Huyền 24/021993 Kế toán 4C Sinh viên Xuân Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Nguyễn Hải Ninh 30/04/1993 Kế toán 4C Sinh viên Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Nguyễn Thị Ngoan 24/08/1993 Kế toán 4C Sinh viên Tân Việt, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Nguyễn Thị Thanh Tâm 12/11/1993 Kế toán 4D Sinh viên Thụy Chính, Thái Thụy, Thái Bình
 1.  
Nguyễn Thị Hường 09/09/1993 Kế toán 4D Sinh viên Thụy Khang, Thái Thụy, Thái Bình
 1.  
Dương Ngọc Quý 08/10/1993 Kế toán 4E Lớp trưởng Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang
 1.  
Hoàng Thi Hương Thúy 06/10/1993 Kế toán 4E Phó BT CĐ Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
 1.  
Trần Thị Hà 21/12/1993 Kế toán 4E Lớp phó Hưng Hà, Thái Bình
 1.  
Lê Thị Thanh Hải 19/04/1993 Kế toán 4E Sinh viên Trúc Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
 1.  
Nguyễn Thị Loan 7/6/1993 Kế toán 4E Sinh viên Đông Hà, Đông Hưng, Thái Bình
 1.  
Vũ Thị  Bình Dương 03/11/1992 Kế toán 21 F Phó BT CĐ Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh
 1.  
Nguyễn Điệp Anh 03/09/1993 Kế toán 21A Sinh viên Hòn Gai, Hạ Long, Quảng Ninh
 1.  
Trịnh Thị Nhung 03/04/1993 Kế toán 21A Lớp phó Yên Lương, Ý Yên, Nam Định
 1.  
Bùi Hải Yến 12/10/1993 Kế toán 21B Bí thư CĐ Hiệp Hòa, Quảng Yên, Quảng Ninh
 1.  
Đỗ Thị Thúy Hằng 20/09/1993 Kế toán 21C Sinh viên Quảng Thành, Hải Hà, Quảng Ninh
 1.  
Lê Mỹ Linh 22/10/1993 Kế toán 21C Sinh viên Hạ Long, Quảng Ninh
 1.  
Vũ Thị Yến 27/09/1993 Kế toán 21D Sinh viên Phong Hải, Quảng Yên, Quảng Ninh
 1.  
Phạm Thị Minh Huế 28/09/1992 Kế toán 21D Bí thư CĐ Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình
 1.  
Đàm Chí Hoàng Tân 10/01/1991 CNKTĐ 2C Sinh viên Gia Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng
 1.  
Nguyễn Ngọc Trường 01/01/1991 CNKTĐ 2C Sinh viên Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh
 1.  
Hà Minh Hoan 10/9/1991 CN TĐ K2 Sinh viên Liên Hòa, Yên Hưng, Quảng Ninh
 1.  
Nguyễn Thụ Nhâm 14/01/1992 CNKTĐ 3A Lớp trưởng Thái Thụy, Thái Bình
 1.  
Nguyễn Viết Xuân 18/7/1991 CNKTĐ 3B Lớp trưởng Vũ Tây, Kiến Xương, Thái Bình
 1.  
Phạm Đức Hải 10/1/1991 CNKTĐ 3B Bí thư Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương
 1.  
Đinh Văn Mạnh 07/02/1992 CNKTĐ 3B Sinh viên Sông Khoai, Quảng Yên, Quảng Ninh
 1.  
Trịnh Văn Sâm 22/11/1992 CNKTĐ 3B Sinh viên Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam
 1.  
Đàm Văn Tín         12/08/1992 CN KTĐ 3B Phó CN CLB An Thái, Quỳnh Phụ, Thái Bình
 1.  
Đoàn Quốc Anh 20/6/1992 CNTĐ K3 Bí thư CĐ Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng
 1.  
Nguyễn Văn Hào 15/12/1992 CNTĐ K3 UV BCH LCĐ Tân Việt, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Vũ Văn Thương 20/01/1992 CNTĐ K3 Sinh viên Phong Cốc, Quảng Yên, Quảng Ninh
 1.  
Phạm Như Đức 08/10/1992 CNKTĐ K4 Lớp trưởng Tân Phúc, Nông Cống, Thanh Hóa
 1.  
Nguyễn Bá Huynh 10/02/1993 CNKTĐ K4 Bí thư CĐ An Quý, Quỳnh Phụ, Thái Bình
 1.  
Đào Thị Khánh Linh 24/11/1993 CNKTĐ K4 Lớp phó Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Đặng Chí Thức 10/2/1992 CNKTĐ K4 Lớp phó Hồng Phong, Nam Sách, Hải Dương
 1.  
Nguyễn Hồng Tín 30/03/1993 CNKTĐ K4 Sinh viên Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Trần Mạnh Phúc 30/03/1993 CNKTĐ K4 Sinh viên TT Đông Triều, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Vũ Thế Quyền 23/01/1993 CNKTĐ K4 Sinh viên Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Nguyễn Tiến Cường 14/07/1993 CN KTĐ K4 UV BCH HSV Quỳnh Xá, Quỳnh Phụ, Thái Bình
 1.  
Nguyễn Đức Tuấn 11/2/1992 CN CĐM K4 Bí thư CĐ Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh
 1.  
Nguyễn Duy Sang 09/01/1992 CNTĐ K20 Bí thư CĐ Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình
 1.  
Lê Ngọc Vũ 20/04/1992 CNTĐ K20 Sinh viên Hậu Lộc, Thanh Hóa
 1.  
Bùi Văn Hùng 10/01/1992 CNTĐ K20 Lớp phó Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương
 1.  
Vũ Văn Hoàng 06/09/1992 CNTĐ K20 Phó BT CĐ Tây Ninh, Tiền Hải, Thái Bình
 1.  
Nguyễn Việt Hoàng 23/02/1993 CNTĐ K21A Sinh viên Xuân Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Nguyễn Văn Huy 10/01/1993 CNTĐ K21A Sinh viên Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Nguyễn Quang Thùy 12/02/1993 CNTĐ K21B Sinh viên Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Đinh Văn Hiếu 11/02/1993 CNTĐ K21B Bí thư CĐ Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương
 1.  
Trần Văn Triệu 26/01/1993 Đ-ĐT K21B Sinh viên Tam Quang, Vũ Thư, Thái Bình
 1.  
Phạm Đức Tú 18/11/1991 KTTK K2 Sinh viên Thống Kênh, Gia Lộc, Hải Dương
 1.  
Nguyễn Thị Hiện 20/02/1991 KTTK K2 Sinh viên Nga Vịnh, Nga Sơn, Thanh Hóa
 1.  
Nguyễn Thanh Tùng 2/8/1992 KTTK K3 PCT HSV Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
 1.  
Lục Thị Tuyết Sâm 20/08/1992 KTTK K3 CLB ATGT Thống Nhất, Hoành Bồ, Quảng Ninh
 1.  
Bùi Thị Thùy Linh 25/11/1992 KTTK K3 CLB ATGT Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam
 1.  
Vũ Thị Diệu Linh 02/02/1992 KT TK K3 Sinh viên Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương
 1.  
Nguyễn Thị Huyền 20/02/1992 KT TKK 3 Sinh viên Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng
 1.  
Trần Thị Ánh 02/01/1993 KTTK K4 Sinh viên Bình Nghĩa, Bình  Lục, Hà Nam
 1.  
Bùi Minh Đức 13/06/1993 KTTK K4 Lớp trưởng Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh
 1.  
Nguyễn Thu Hằng 16/02/1993 KTTK K4 UV BCH HSV Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh
 1.  
Nguyễn Thị Hồng Diệp 03/05/1992 CNTK K20 Sinh viên Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Vũ Thị Thúy 04/07/1992 CNTK K20 Sinh viên Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Huế 14/04/1993 CĐ TK K21 Bí thư CĐ Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh
 1.  
Đỗ Thị Hồng Loan 10/11/1993 CN TK K21 Lớp phó Kim Động, Hưng Yên
 1.  
Phan Duy Phương 16/11/1993 KTM 21A Lớp trưởng Dũng Nghĩa, Vũ Thư, Thái Bình
 1.  
Phạm Văn Tiến 23/12/1993 KTM 21A Bí thư CĐ Thủ Sỹ, Tiên Lữ, Hưng Yên
 1.  
Nguyễn Xuân Liêm 18/07/1993 KTM 21A Lớp phó Đông Giang, Đông Hưng, Thái Bình
 1.  
Lương Hoài Nam 03/08/1993 KTM 21B Sinh viên Hồng Việt, Đông Hưng, Thái Bình
 1.  
Trần Văn Quốc 20/11/1993 KTM 21B Lớp trưởng Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị
 1.  
Ngô Xuân Chí 08/01/1993 KTM 21B Lớp phó Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh
 1.  
Ngô Văn Sơn 10/09/1992 KTM 3A UVBCH LCĐ Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình
 1.  
Trịnh Văn Hải 05/2/1992 KTM 3A Lớp phó Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang
 1.  
Phạm Như Khởi 08/12/1992 KTM 3B Phó CT HSV Hồ Tùng Mậu, Ân Thi, Hưng Yên
 1.  
Nguyễn Viết Tuấn 15/10/1991 KTM 3B Bí thư CĐ Thanh Liêm, Thanh Chương, Nghệ An
 1.  
Nguyễn Thái Cảnh 02/08/1992 KTM 3B Sinh viên Văn Sơn, Đô Lương, Nghệ An
 1.  
Vũ Đình Luân 12/02/1991 KTM 3B Sinh viên Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng
 1.  
Bùi Văn Lắm 05/03/1990 KTM 3B Sinh viên Bạch Đằng, Kinh Môn, Hải Dương
 1.  
Phạm Văn Tiến 05/04/1992 KTM 3B Sinh viên Thái Hòa, Thái Thụy, Thái Bình
 1.  
Đào Văn Hưng 24/01/1992 KTM 3C Sinh viên Thanh Khê, Thanh Hà, Hải Dương
 1.  
Triệu Bá Hà 18/10/1992 KTM 3C UVBCH HSV Nam Chính, Nam Sách, Hải Dương
 1.  
Vũ Ngọc Nghĩa 27/04/1992 KTM 3C Lớp phó Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh
 1.  
Bùi Cường Thịnh 15/07/1992 KTM 3D Sinh viên Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh
 1.  
Phạm Ngọc Tú 24/01/1993 KTM 4B Sinh viên Hoành Bồ, Quảng Ninh
 1.  
Nguyễn Văn Hoàng 12/08/1992 Trắc địa 21 Sinh viên Yên Mông, Hòa Bình, Hòa Bình
 1.  
Đỗ Văn Tân 01/03/1993 TĐ 21 Sinh viên Bắc Hải, Tiền Hải, Thái Bình
 1.  
Bùi Thị Trung Anh 23/11/1993 TĐ 21 Sinh viên Quỳnh Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình
 1.  
Nguyễn Thị Thanh 18/04/1993 TĐ 21 Sinh viên Hoằng Tân, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
 1.  
Phạm Thu Hiền 23/09/1982 Khoa M-CT Giảng viên Thất Hùng, Kinh Môn, Hải Dương
 1.  
Nguyễn Ngọc Minh 29/01/1986 Khoa M-CT Giảng viên Hoa Nam, Đông Hưng, Thái Bình
 1.  
Vũ Đình Trọng 02/06/1986 Khoa M-CT Giảng viên Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh
 1.  
Mai Xuân Đạt 20/07/1984 TT.TTTV Chuyên viên Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định
 1.  
Lê Văn Chung 19/09/1984 TT.TNSX Nhân viên Thái Sơn, Kinh Môn, Hải Dương
 1.  
Nguyễn Thị Phương Thảo 11/11/1983 Khoa CNTT Giảng viên Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Bùi Thị Quỳnh 26/08/1986 Bộ môn LLCT Giảng viên Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Đỗ Thanh Tùng 27/02/1986 K.Điện Giảng viên Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên
 1.  
Phạm Hữu Chiến 30/04/1986 K.Điện Giảng viên Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương
 1.  
Nguyễn Xuân Thành 21/10/1988 K Điện Giảng viên Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Bùi Thị Hoàng Chi 22/10/1984 P.QT-DVC Nhân viên Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Hà Thị Thu 07/02/1985 P.QT-DVC Nhân viên Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh
 1.  
Bùi Kim Oanh 14/04/1988 P.HC-TH Nhân viên Yên Đức, Đông Triều, Quảng Ninh
 1.  
Đặng Thị Thu Giang 23/9/1983 Khoa Kinh tế Giảng viên Hồng Phong, Nam Sách, Hải Dương
 1.  
Lương Văn Tộ 15/1/1989 Khoa Kinh tế Giảng viên Quỳnh Phụ, Thái Bình
 1.  
Nguyễn Thị Thơm 28/7/1987 Khoa Kinh tế Giảng viên Hạ Long, Quảng Ninh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn