Thông báo về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014.

Thứ năm - 17/04/2014 02:18
Thông báo tuyển thẳng năm 2014
- Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT - BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 2 năm 2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012, Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số: 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 03 năm 2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 2 năm 2013, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 và Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Công văn số 1815/BGDĐT- KTKĐCLGD, ngày 08 tháng 4 năm 2014  về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2014; Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh quy định việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN
1. Đối tượng tuyển thẳng
Đối tượng tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e  khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.
2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển
Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng được quy định tại các điểm a, b, c khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.
3. Đối tượng xét tuyển thẳng
Đối tượng xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng được quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.
4. Số lượng tuyển: Không giới hạn số lượng.
II. DANH MỤC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐH, CĐ THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG
1. Đối với Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông, được tuyển thẳng vào đại học các ngành tương ứng với các môn thi, cụ thể như sau:
TT Tên môn thi học sinh giỏi Tên ngành được đăng ký
1. Toán - Kế toán;
- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá;
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;
- Kỹ thuật mỏ;
-  Kỹ thuật tuyển khoáng;
- Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng;
- Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ;
- Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí;
- Công nghệ thông tin;
- Kỹ thuật địa chất.
2. Vật lý
3. Hóa học
4. Tiếng Anh
5. Ngữ văn   - Kế toán.
 
2.  Đối với Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông, được tuyển thẳng vào cao đẳng các ngành tương ứng với các môn thi, cụ thể như sau:
TT Tên môn thi học sinh giỏi Tên ngành được đăng ký
 1.  Toán - Công nghệ kỹ thuật mỏ;
- Quản trị kinh doanh;
- Tin học ứng dụng;
- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng;
- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa;
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;
- Công nghệ Kỹ thuật ô tô;
- Công nghệ kỹ thuật địa chất;
- Kế toán;
- Công nghệ kỹ thuật trắc địa;
- Công nghệ tuyển khoáng.
2.  Vật lý
3.  Hóa học
4.  Tiếng Anh
5.  Ngữ văn   - Quản trị kinh doanh;
  - Kế toán.
III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN THẲNG
1. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng
Thí sinh đăng ký tuyển thẳng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e  khoản 2 Điều 7 làm một bộ hồ sơ gửi về sở giáo dục và đào tạo trước ngày 20/6/2014. Hồ sơ gồm:
a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng (phụ lục số 01);
b) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận là thành viên của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế; Giấy chứng nhận là thành viên đội tuyển dự thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông; Giấy chứng nhận đoạt giải Hội thi Khoa học kĩ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác.
        c) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2014;
d) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
e) Lệ phí tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).
2. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển
Thí sinh quy định tại các điểm a, b, c khoản 3 Điều 7 không sử dụng quyền tuyển thẳng mà đăng ký dự thi, cần nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng về sở giáo dục và đào tạo trong thời hạn từ ngày 17/3/2014 đến hết ngày 17/4/2014 hoặc nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo, trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh từ ngày 18/4/2014 đến hết ngày 29/4/2014. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:
 a) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (phụ lục số 02);       
 b) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông; Giấy chứng nhận đoạt giải Hội thi khoa học kỹ thuật năm 2014; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật.
3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng
Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 gửi về sở giáo dục và đào tạo trước ngày 20/6/2014. Hồ sơ gồm:
a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (phụ lục số 03);
b) Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;
        c) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2014;
d) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;
đ) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;
e) Lệ phí xét tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).
 Từ khóa: thông báo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc