Thành lập các lớp học phần theo hình thức học riêng (Đợt học 4)

Thứ bảy - 11/06/2016 21:25
BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                 
                 Số: 122 /QĐ-ĐHCNQN                                         Quảng Ninh, ngày 07 tháng 6 năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
 (V/v Thành lập các lớp học phần theo hình thức học riêng)
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
 
Căn cứ Quyết định số 4361/QĐ-BCT ngày 16 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh;
Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 331/QĐ-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh;
Xét đơn đăng ký tự nguyện theo học, lớp học phần theo hình thức học riêng;
Theo đề nghị của trưởng phòng Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1: Thành lập các lớp học phần theo hình thức học riêng cho học sinh, sinh viên các khóa đại học: K4, K5, K6, K7, K8, LT K7, LTK8; cao đẳng: K22, K23, K24, K25 và trung cấp K55 được ghi ở phần Phụ lục kèm theo quyết định này.
+ Thời gian học (5 tuần) từ ngày 20/06/2016 đến ngày 23/7/2016;
+ Lịch học và lịch thi kết thúc học phần cụ thể của các lớp do phòng Đào tạo lập.
Điều 2: Học phí và khối lượng học các học phần của học sinh, sinh viên các lớp học riêng; chế độ của Giảng viên giảng dạy các lớp học phần trên được thực hiện theo Phương án số 160/PA-ĐHCNQN ngày 04/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
Điều 3: Các ông (bà): Trưởng, phụ trách các Khoa đào tạo, trưởng phòng Đào tạo, phòng TCKT, phòng QT-DVC và Bộ môn lý luận chính trị, Trung tâm Đào tạo nghề, giảng viên giảng dạy lớp học phần và học sinh, sinh viên có tên trên căn cứ Quyết định thi hành,/.
      Phụ lục đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn