Phương án tổ chức học lại, học theo hình thức học riêng năm học 2016 - 2017

Thứ tư - 03/08/2016 20:03
                BỘ CÔNG THƯƠNG                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              Số: 158 /PA-ĐHCNQN                                        Quảng Ninh, ngày 26 tháng 7 năm 2016

 
PHƯƠNG ÁN
“Tổ chức học lại, học theo hình thức học riêng năm học 2016 - 2017”
 
Căn cứ quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Quyết định số 331/2011/QĐ-ĐT ngày 08 tháng 07 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh;
Để cho học sinh, sinh viên các lớp đại học, cao đẳng, TCCN hệ đào tạo niên chế, đào tạo theo học chế tín chỉ đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp theo đúng tiến độ và thời gian đào tạo. Nhà trường tổ chức học lại học theo hình thức học riêng năm học 2016-2017 cho học sinh, sinh viên các lớp trên có nguyện vọng được tham gia học.
1. Thời gian tổ chức học theo hình thức học riêng: Thực hiện theo thông báo của phòng Đào tạo
2. Đối tượng được tham gia:
- Chưa học các học phần do chuyển đổi ngành, do nghỉ bảo lưu, đi điều trị bệnh…
- Có các học phần không đạt (học phần có kết quả điểm <5,0) trong quá trình học;
- Có các học phần không được thi kết thúc học phần do nghỉ quá số tiết theo quy định.
3. Khối lượng dạy và học:
Khối lượng học (số tiết học) lại – dạy lại của mỗi học phần bằng 70% số tiết quy định của học phần đó trong chương trình đào tạo.
4. Kinh phí học lại, học riêng:
Những học phần có số lượng sinh viên đăng ký học từ 4 học sinh, sinh viên trở lên nộp 25.000đồng/1tiết học. Những học phần có số lượng học sinh, sinh viên đăng ký học từ 3 sinh viên trở xuống kinh phí phải nộp là 40.000 đồng/1 tiết học.
 5. Đăng ký học lại, học riêng:
Học sinh, sinh viên phải tự nguyện làm đơn xin học lại theo mẫu đơn của phòng Đào tạo được đưa trên mạng (tinchi.qui.edu.vn).
- Thời gian nộp đơn: Theo thông báo của phòng Đào tạo.
- Sinh viên, học sinh đăng ký học phần nào phải học học phần đó theo đúng lịch học do phòng Đào tạo lập và thông báo. Nhà trường không tổ chức học lại cho các sinh viên, học sinh đã đăng ký học, nộp tiền nhưng tự bỏ học mà không có lý do. Sinh viên không nộp tiền học lại, học riêng thì không được tham gia lớp học lại, học riêng.
6.  Lập kế hoạch, quản lý lớp học:
6.1 Lập kế hoạch học
a. Căn cứ vào đơn xin học lại theo hình thức học riêng của học sinh, sinh viên Phòng Đào tạo tổng hợp danh sách từng học phần, trình Hiệu trưởng để ban hành Quyết định tổ chức lớp học riêng.
b. Phòng Đào tạo căn cứ Quyết định mở lớp học riêng của Hiệu trưởng ban hành lịch học và lịch giảng dạy cho từng lớp học phần.
6.2 Tổ chức dạy học lại, học riêng
a. Các Khoa, Trung tâm, Bộ môn kết hợp với phòng Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra giảng viên giảng dạy, thi các học phần dạy lại học lại theo hình thức riêng do đơn vị quản lý đúng thời gian và tiến độ, đúng quy chế đào tạo.
b. Phòng Tài chính-Kế toán căn cứ Quyết định tổ chức lớp học phần thu kinh phí học lại, theo hình thức học riêng của học sinh, sinh viên theo quy định của phương án này.
7. Sử dụng kinh phí của đợt học riêng:
a. Giảng viên sau khi hoàn thành giảng dạy: Dạy đủ số tiết, đảm bảo nội dung, tổ chức thi, báo kết quả học của sinh viên, viết giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu) gửi về phòng Đào tạo để tập hợp thanh toán cho giảng viên.
b. Chi giờ giảng: Cho giảng viên: 30.000 đồng/1tiết giảng (theo khối lượng giảng quy định tại mục 3 của từng học phần).
c. Kết thúc đợt học, phòng Tài chính-Kế toán phối hợp với phòng Đào tạo nghiệm thu thanh toán giờ giảng cho giảng viên.
Để thực hiện tổ chức các đợt học riêng cho sinh viên, học sinh được hiệu quả và đảm bảo chất lượng, Nhà trường đề nghị các Khoa, Bộ môn, Trung tâm đào tạo nghề phối hợp tốt với phòng Đào tạo trong việc thông báo cho sinh viên đăng ký học và tổ chức thực hiện giảng dạy. Trong quá trình thực hiện có những phát sinh các đơn vị báo cáo kịp thời để Hiệu trưởng xem xét giải quyết.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn